SVETSKI DAN BORBE PROTIV KARCINOMA JAJNIKA 8.MAJ 2023. GODINE

Svetski dan borbe protiv raka jajnika, najsmrtonosnijeg ginekološkog karcinoma, ove godine se obeležava pod sloganom „Nijedna žena ne ostaje iza“, a u Srbiji  “Svaki dan je važan(Udruženje Progovori). U našoj zemlji godišnje od ovog karcinoma oboli oko 800 žena, dok rak jajnika odnese više od 450 života. Svakog dana u Srbiji tri žene obole, a jedna umre od ove bolesti.

Obeležavanje 8. maja Svetskog dana borbe protiv raka jajnika predstavlja globalni događaj sa ciljem podizanja svesti kod žena o ovoj bolesti, važnosti rane dijagnoze i skrininga. Maligni tumori jajnika su najčešći uzrok smrti među ginekološkim malignitetima (do 52%) i predstavljaju peti vodeći uzrok smrti od raka u ženskoj populaciji. U većini zemalja mortalitet od malignog oboljenja ovarijuma ima tendenciju porasta.
Maligni tumori jajnika se javljaju u svim životnim dobima ali posle 40. godine njihova učestalost naglo raste, tako da je najveća u životnom dobu od 50 do 59 godina. Samo oko 20% žena dobije ranu dijagnozu raka jajnika (dok je u stadijumu I ili II) pre njegove eventualne progresije. Rano otkrivanje raka jajnika je teško jer je često bolest asimptomatska ili simptomi mogu imitirati znakove druge bolesti. Na globalnom
nivou, dve trećine žena sa rakom jajnika kojima je dijagnostikovan rak jajnika ili su umrle od ove maligne bolesti bile su iz srednje ili nisko razvijenih zemalja. Ove oblasti pate od nedostatka informacija, svesti i znanja, gde ne zna svaka žena da nadimanje ili iznenadna želja za mokrenjem mogu biti potencijalni simptom raka jajnika. Tema Svetskog dana borbe protiv raka jajnika 2023.godine nosi naziv „Nijedna žena
ne ostaje iza“ naglašavajući potrebu širenja znanja o skriningu, simptomima i ranoj dijagnozi za svaku ženu posebno one koje žive u srednje razvijenim i nerazvijenim zemljama.
Najčešći simptomi raka jajnika uključuju:
-Uporno nadimanje
– Poteškoće u ishrani
– Brzo osećanje sitosti
– Bol u karlici / abdomenu
– Urinarni simptomi
Usled činjenice da simptomi često ostaju neprepoznati, kao i da ne postoji dovoljno specifičan test kojim bi se bolest otkrila u ranoj fazi, ženama se preporučuju redovni ginekološki pregledi koji uključuju pregled ultrazvukom barem jednom godišnje. Rak jajnika zauzima neslavno sedmo mesto od svih maligniteta, a prema najnovijim statistikama 1 od 78 žena suočava se sa ovim problemom. Petogodišnja stopa preživljavanja u ranoj fazi je veća od 90 odsto, ali na žalost kada se rak jajnika dijagnostikuje u uznapredovanom stadijumu bolesti, preživljavanje ne prelazi 30 odsto.Ova bolest u Srbiji godišnje odnese 450 života. Kao sto nam je svaki dan važan, tako nam je i svaka terapija važna… Danas nam je zajedništvo potrebno više nego ikada, i zato tražimo podršku da rešimo problem dostupnosti hormonske terapije za žene sa određenim vrstama raka jajnika i rakom endometrijuma, na listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nakon nekog vremena kod većine žena javi se otpornost (rezistencija) na hemoterapijski lek. Neke žene pate i od nuspojava povezanih s lekom pa i lošim kvalitetom života kao posledicom lečenja. Zato postoji potreba za novim vrstama lečenja koje će imati manje nuspojava, a to je ujedno i razlog pokušaja lečenja hormonskom terapijom. Stavljanje hormonske terapije na listu, ženama sa rekurentnim karcinomom jajnika, kao i endometrijuma, a koje ispunjavaju uslove da dobiju ovu terapiju, pomogli bismo na ovaj način, kako bi produžile život i poboljšale kvalitet života kao što se to u celom svetu čini“.

Rak jajnika je, nakon raka tela i vrata materice, treći po učestalosti ginekološki karcinom kod žena u svetu, a drugi po smrtnosti. Prema procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka u 2020. godini od njega je obolelo skoro 314 000 žena, a umrlo čak 207 000. Zbog velikog javnozdravstvenog značaja ovog problema od 2013. godine se svakog 8. maja obeležava Svetski dan borbe protiv raka jajnika, jedan od najsmrtonosnijih ginekoloških kancera. pa se radi o ginekološkom tumoru s najlošijim prognozom. Simptomi najčešće ostaju neprepoznati, jer se često mogu zameniti s drugim simptomima manje ozbiljnih bolesti kojima žene ne pridaju posebnu pažnju. Procenjije se da samo 45% žena sa dijagnozom raka jajnika živi duže od 5 godina. Kada se ti brojevi uporede sa pacijentima sa dijagnozom raka dojke, kod kog je stopa preživljavanja duže od 5 godina 89%, postaje očigledno koliko opasna i podmukla bolest može biti.

Bolest je izlečiva ukoliko se na vreme otkrije!

U svetu se godišnje registruje preko 300.000 novih slučajeva obolelih od raka jajnika, a 200.000 žena izgubi bitku sa ovom bolešću. U našoj zemlji svake godine od raka jajnika oboli oko 800 žena, dok godišnje rak jajnika odnese više od 450 života. Svakog dana u Srbiji tri žene obole od karcinoma jajnika, a jedna umre od ove bolesti. Rak jajnika je šesti najučestaliji rak kod žena sa 3,5% učešća i peti po smrtnosti od svih kancera koji pogađaju žene.

Simptomi karcinoma jajnika nisu specifični, mogu se pripisati i nekom drugom, manje ozbiljnom stanju, a mogu se javiti kao: oticanje stomaka, naglo povećanje telesne težine, nadimanje, bol u predelu karlice i osećaj pritiska u stomaku, teškoće u ishrani i osećaj brzog zasićenja nakon uzimanja hrane, često i naglo mokrenje.

Nespecifičnost simptoma dovodi do kasnog postavljanja dijagnoze. Preko 60% bolesnica u trenutku postavljanja dijagnoze ima bolest u stadijumu III ili IV.

Karcinom jajnika i dalje ima lošu prognozu gde petogodišnje preživljavanje iznosi 45% u poređenju sa 89% preživljavanja žena sa karcinomom dojke. Preživljavanje žena kod kojih je karcinom jajnika dijagnostikovan u odmaklom stadijumu bolesti iznosi svega 10-30%.
Zavod za javno zdravlje Leskovac će obeležiti Svetski dan borbe protiv raka jajnika,  davanjem podrške svim ženama koje se bore sa ovom opakom bolešću.
Standardizovana stopa obolevanja na Jablaničkom okrugu je 8,1 /100000 žena , dok je standardizovana stopa smrtnosti 12/100000 žena. Na nivou Srbije  incidenca obolevanja je 11,2/100.000 žena , a indenca smrtnosti 9,5/100 000 žena. Najvišu stopu obolevanja ima Toplički okrug 22,1/100000 žena , a najnižu Rasinski 5,6/100000 žena. Najveću stopu smrtnosti ima Borski sa 16,6/100000 žena, a najnižu Severnobanatska oblast 6,6/100000 žena.

Postoji nekoliko faktora rizika koji mogu uticati na razvoj karcinoma jajnika, uključujući starost, stil života, reproduktivnu i porodičnu istoriju bolesti. Lečenje predstavlja ozbiljan put gde se pacijentkinja i lekarski tim suočavaju sa brojnim izazovima ozbiljnog hirurškog zahvata, a potom u nastavku hemioterapije, biološke terapije i mogućih problema koje ta terapija nosi. Prvi korak u svemu vezano za ginekološke malignitete i njihovu prevenciju jeste podizanje svesti žena da redovno idu na ginekološke preglede

Od raka jajnika obolevaju prevashodno starije žene, ali bolest na žalost ne zaobilazi ni mlađu populaciju. U pitanju je teška i ozbiljna bolest, najsmrtonosniji kancer od svih ginekoloških maligniteta. Razlog pre svega predstavlja činjenica da nema ranih simptoma kao kod nekih drugih maligniteta, a kada se i pojave oni su veoma nespecifični i vezani su uglavnom za digestivni i urinarni trakt. Takođe, rak jajnika je veoma teško otkriti na vreme i to je problem sa kojim se suočavaju stručnjaci u celom svetu. Za ovu bolest ne postoji adekvatan skrining. Lečenje u našoj zemlji obuhvata hirurgiju, hemioterapiju i određenu inovativnu terapiju

Pet ključnih činjenica o raku jajnika:

  • Sve žene su ugrožene.
  • Simptomi postoje, ali se mogu pomešati sa simtomima koje nose druge, manje opasne bolesti.
  • Svest o simptomima bolesti može spasiti život.
  • Danas je moguće genetsko testiranje na BRCAm mutirane gene na rak jajnika. Važno je znati BRCAm status žena.
  • Rak jajnika se najčešće dijagnostikuje u kasnijoj fazi.

Sve žene na svetu u opasnosti su da obole od ove bolesti. Svetski dan borbe protiv karcinoma jajnika je prilika da mislimo na ovu bolest i podelimo svoje znanje sa ženama koje volimo. Ovo je jedan od najsmrtonosnijih kancera koji se obično otkrije kasno. Upravo zato treba stalno podsećati žene da idu na redovne preglede.

Pandemija korona virusa izmenila je okolnosti u kojima živimo i naše prioritete. Strah od zaražavanja i okupiranost zdravstvenog sistema borbom protiv kovida imali su za posledicu zapostavljanje simptoma drugih bolesti i odlaganje odlaska kod lekara. U onkologiji, uočen je veći broj pacijenata koji dolaze u odmakloj fazi bolesti. Redovni ginekološki pregledi kao i rano prepoznavanje simptoma mogu omogućiti otkrivanje raka jajnika u ranoj fazi.

Važno je edukovati žene da, primete li neuobičajeno povećanje stomaka, upornu nadutost, bolove u karlici ili učestalu potrebu za mokrenjem stalno tokom nekoliko sedmica, treba da potraže pomoć i posavetuju se sa lekarom. Takođe je vrlo važno da žene redovno odlaze na preventivne ginekološke preglede.

U ovoj borbi nisi sama!

Pozivamo žene da redovno odlaze na ginekološke preglede, brinu o vlastitom zdravlju i budu informisane.

Izvor: World ovarian cancer coalition; https://worldovariancancercoalition.org/about-ovarian-cancer/five-facts/