NACIONALNI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE 20. MART 2024.

VOLI SE. PREGLEDAJ SE. BUDI ZDRAVA!

 

Nacionalni dan  borbe protiv raka dojke – 20 mart, obeležava se  jedanaestu godinu kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost ove bolesti, na podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, preventivnim pregledima kao i o palijativnom zbrinjavanju osoba obolelih od ove bolesti.

Rak dojke predstavlja vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta. Prema procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, karcinom dojke kod žena predstavlja najčešće maligno oboljenje, ispred kolorektalnog karcinoma, karcinoma pluća i karcinoma grlića materice. Kada govorimo o vodećim uzrocima smrti od malignih bolesti kod žena, karcinom dojke se takođe nalazi na prvom mestu, ispred karcinoma pluća, karcinoma grlića materice i kolorektalnog karcinoma. Kada se otkrije na vreme rak dojke je izlečiv u preko 90% slučajeva, jer su tada terapijske mogućnosti veće i lečenje je efikasnije, čime se podiže kvalitet života obolelih žena.

Rak dojke je trenutno vodeća maligna bolest kod žena kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju. Prema dostupnim podacima u svetu je 2022. godine od raka dojke obolelo  oko 2.297.000 žena, a oko 660.000 žena, je nažalost umrlo. Prema istim izvorima u Evropi je registrovano više od pola miliona novoobolelih žena od raka dojke sa znatno većom stopom obolevanja (75,6 na 100.000) od one registrovane globalno u svetu i u Srbiji, a umrlo je oko 144.000 žena, sa stopom umiranja 14,6 na 100.000. Jedna od osam žena oboli tokom života od karcinoma dojke. Prema poslednjim zvaničnim podacima iz 2021 godine novoregistrovano je 4447 novoobolelih žena od karcinoma dojke sa standardizovanom stopom obolevanja u odnosu na svetsku populaciju 64 a na Jablaničkom okrugu 121 novoobolelih žena i standardizovanom stopom obolevanja od 70,3. Najveću stopu obolevanja beleži Severnovačka oblast, Rasinski okrug i Srednjebanatska oblast, a najnižu Zajčarska i Mačvanska oblast. U Srbiji je 1765 žena  je izgubilo život i standardizovanom stopom od 20,5 dok je na Jablaničkom okrugu 45 žena umrlo i standardizovanom stopom smrtnosti u odnosu na svetsku populaciju od 24,2/100 000 žena. Najveća stopa smrtnosti se beleži u Vojvodini (Sremska oblast) i na drugom mestu smrtnosti je Jablanički okrug, a najniža u  Topličkom i Sremskom okrugu. Smrtnost raste sa godinama starosti. Veća stopa smrtnosti, upravo govori da se žene kasno javljaju lekaru ili se promene u dojci javljaju u uznapredovalom stadijumu.

Ono što je zabrinjavajuće je da se rak dojke kod znatnog broja žena u Srbiji otkriva kasno. Studije su pokazale da je u Srbiji kod manje od trećine žena (28,4%) dijagnostikovan maligni tumor koji je manji od 2 cm i lokalizovan je na tkivu dojke. Nažalost, studije su pokazale da je kod skoro 50% žena njegova veličina bila preko 2 cm, sa već postojećim bližim ili udaljenim metastazama, što može predstavljati jedan od razloga velike smrtnosti žena obolelih od raka dojke u Srbiji. Imajući ovo u vidu, kao jedina efikasna mera za smanjenje stope umiranja od ove bolesti je rano otkrivanje, odnosno sekundarna prevencija.

Veći broj smrtnih slučajeva žena obolelih od raka dojke javlja se u zemljama u razvoju zbog  dijagnostikovanja raka dojke u kasnoj fazi, uglavnom zbog nedostatka svesti o potrebi ranog otkrivanja, kao i zbog nedostatka resursa u zdravstvenom sistemu. Broj obolelih žena prema broju stanovnika u našoj zemlji jeste sličan drugim zemljama u okruženju. Prema broju umrlih žena na žalost, naša zemlja zauzima neslavno drugo mesto u Evropi, baš iz razloga kasnog otkrivanja karcinoma dojke.

Faktori rizika se dele na dve grupe, na one na koje se ne može uticati (nemodifikujući kao što su nasledne predispozicije, prva menstruacija, poslednja menstruacija i td) i one na koje se može uticati (modifikujući kao što su rađanje dece posle 30 godine, dojenje dece, pušenje, fizička neaktivnost, nepravilna ishrana, hormonska terapija i td).

Rak dojke se češće javlja u uzrastu posle 40. godine, ali najviše uzrasno-specifične stope obolevanja su u proseku registrovane u uzrastu od 65. do 74. godine. U slučaju umiranja registrovane stope mortaliteta proporcionalno rastu počev od 45. godine i najviše su u uzrastu 75 i više godina.

Kako bi se smanjio mortalitet od raka dojke i opterećenje društva ovom bolešću potrebni su sveobuhvatni napori i javnozdravstvene mere za kontrolu raka, počevši od primarne prevencije, preko ranog otkrivanja bolesti i skrininga, pa do pravovremenog lečenja žena obolelih od ove bolesti. Organizovani skrining raka dojke se u Republici Srbiji sprovodi od decembra 2012. godine i do sada je u program uključeno 40 opština, uz dodatno angažovanje mobilnih mamografa na terenu, da bi skrining mamografija u Republici Srbiji postala dostupna što većem broju žena. U Leskovcu se Skrining sprovodi od 2014. godine. U toku 2023 godine urađeno je 1613 mamografija mobilnim mamografom od čega je 1398 iz Leskovca i 215 iz Lebana, od 31.jula i bio je do početka septembra i 152 žene upućene na dalju dijagnosiku.  U novembru i decembu 116 žena je uradilo mamografiju na doniranom mobilnom mamografu i 24 žene su upućene na dalju dijagnostiku. Otkrivena su 3 karcinoma.

Zahvaljujući programima ranog otkrivanja i napretku u primeni adekvatne terapije, danas karcinom dojke nije više ,,fatalno oboljenje”. U posmatranom periodu više od 85% novodijagnostikovanih karcinoma su označeni kao rani karcinomi. Ipak, 15% žena je sa uznapredovalim metastatskim karcinomom dojke. Otkrivanjem raka dojke u ranoj fazi bolesti stvara se mogućnost za njegovo efikasno lečenje – pravovremenom primenom odgovarajuće savremene terapije i daljim kontinuiranim tretmanom, moguće je spasiti puno života i značajno unaprediti kvalitet života obolelih žena.

             Pogledaj, pregledaj, proveri

                 Kontroliši svoje dojke!

       Ukoliko  ste zdravi i imate najmanje 50 godina života vreme je za vašu prvu mamografiju, javite se na pregled – skrining raka dojke mamografijom;

        Ukoliko imate 50 i više godina, uradite mamografiju jednom u dve godine;

 

        Ukoliko imate osećaj nelagodnosti, bolove, iscedak iz dojke ili slične subjektivne tegobe, obratite se odmah lekaru na pregled dojki i dalje lečenje;

        Ukoliko u vašoj porodičnoj istoriji ima žena koje su bolovale od raka dojke, posetite lekara ginekologa ili lekara opšte prakse već sa 30 godina života i  obavite preventivni pregled dojki.

U Srbiji u okviru kampanje povodom obeležavanja Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke organizuje se veliki broj aktivnosti kao što su predavanja, tribine, gostovanja na televiziji i radiju. U domovima zdravlja i bolnicama, ginekolozi i stručnjaci iz oblasti javnog zdravlja organizovaće predavanja i razgovore u kojima ženama objašnjavaju važnost preventivnih pregleda.

Jako je bitno da žene brinu o sopstvenom zdravlju i da redovno sprovode samopregled dojki. Ova preporuka se odnosi i na žene mlađe životne dobi,  kao i trudnice i porodilje. Potrebno je da žene posmatraju svoje dojke, obrate pažnju na izgled oblik i veličinu dojki, promene na njima, boju kože,  izgled bradavica, pojavu iscedaka ili sličnih promena.  Takođe je bitno da  se obuče za  samopregled dojki,  kao i da idu redovno na preventivne preglede kod svog lekara.  Bitno je skrenuti pažnju da žene ukoliko primete bilo kakvu promenu  se odmah jave lekaru.

                                                             Pridružite se kampanji!

Pomozite da se podigne svest o prevenciji raka dojke i odvojite: