EVROPSKA NEDELJA JAVNOG ZDRAVLJA, 22-26. MAJ 2023. GODINE

 

Započeta u 2019. godini, kao inicijativa za podizanje svesti o značaju i ulozi javnog zdravlja, ali i sa ciljem unapređenja saradnje svih činilaca koji deluju u ovom polju, Evropska nedelja javnog zdravlja biće obeležena po peti put u periodu 22-26. maja 2023. godine. Tema koja će objediniti sve ovogodišnje aktivnosti je „Javno zdravlje: globalni izazovi, lokalne akcije“ („Public health: Global issues, local actions“), uz dodeljene specifične teme svakom od dana od ponedeljka do petka. Javno zdravlje je skup znanja, veština i aktivnosti usmerenih na unapređenje zdravlja, sprečavanje i suzbijanje bolesti, produženje i poboljšanje kvaliteta života putem organizovanih mera društva. Inovacija na polju saradnje, bolje povezivanje svih javnozdravstvenih činilaca, kao i unapređenje pozicije za rešavanje javnozdravstvenih problema u populaciji, neki su od osnovnih ciljeva pokrenute kampanje.

Pet ovogodišnjih tema podeljene su na sledeći način:

  • Mentalno zdravlje za sve; Različitost u zdravlju; Dostupnost zdravstvene zaštite; Prevencija i kontrola hroničnih bolesti i Globalne vanredne situacije i odgovor na njih;

 „Mentalno zdravlje za sve“

Nezaobilazna tema u svakom sveobuhvatnom razmišljanju o zdravlju, mentalno zdravlje dobija na posebnom značaju u više različitih konteksta. Mentalno zdravlje određeno je brojnim individualnim, socijalnim i strukturalnim determinantama, i s tim u vezi mora se posmatrati kroz više različitih polja delovanja. Brojne su teme koje ovogodišnja Evropska nedelja javnog zdravlja pokušava da pokrene, od kojih se mogu izdvojiti preventivne akcije i intervencije u mentalnom zdravlju, uticaj rada na mentalno zdravlje, mentalno zdravlje zdravstvenih radnika, uticaj uslova života na mentalno zdravlje, mentalno zdravlje u vanrednim situacijama.

Sveukupno, peta Evropska nedelja javnog zdravlja teži da pošalje jasnu poruku – javno zdravlje ima izuzetno značajnu ulogu u napretku savremenih društava, sa posebnim naglaskom na slučajeve promenljive zdravstvene situacije, koja zahteva i da se javnozdravstveni odgovor adekvatno prilagođava.