JAVNI KONKURS za izbor DIREKTORA Zavoda za javno zdravlje Leskovac na mandatni period od 4 godine

JAVNI KONKURS

Broj 3323/3-a, od 09.12.2021. godine.

Na osnovu člana 115., 116. i 119. zakona o zdravstvenoj zaštiti RS (Sl. glasnik RS, broj 25/2019), člana 19., 20. i 21. Statuta Zavoda za javno zdravlje Leskovac, Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Leskovac, na sednici održanoj dana 09.12.2021. godine raspisao je

JAVNI KONKURS za izbor DIREKTORA Zavoda za javno zdravlje Leskovac na mandatni period od 4 godine.

Javni konkurs možete preuzeti klikom na ovaj link.