Epidemija salmonele – informacije od 23.11.2016. god.

Od strane  Zavoda za javno zdravlje Leskovac su preduzete sve protivepidemijske mere u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u cilju suzbijanja  epidemije. Od početka epidemije obolelo je 73 deteta, od toga 71 dete sa lakšom kliničkom slikom, dok je kod 30  dece registrovano samo nosilaštvo  uzročnika.
Ističemo da je poslednji slučaj obolevanja kod deteta sa lakšom kliničkom slikom, registrovan  06.11.2016, a od tada se aktivnim istraživanjem kontakata registrovalo još 17-oro dece bez simptoma bolesti kao nosilaštvo uzročnika.
S obzirom da je od početka epidemije prošlo više od mesec dana, sproveden je zdravstveni  nadzor i lečenje kod sve dece koja su sada  klinički zdrava, dok se sprovođenjem protivepidemijskih mera i dalje aktivno istražuju kontakti radi otkrivanja nosilaštva uzročnika kod dece.
U Zavodu za javno zdravlje Leskovac se vrši obrada podataka radi postupka odjave epidemije salmoneloze u PU „Vukica Mitrović“ u Leskovcu.