Informacija o epidemijama malih boginja na teritoriji opštine Bojnik, grada Leskovca i opštine Vlasotince na dan 5.3.2018. godine

Na teritoriji Jablaničkog okruga od početka oktobra 2017. godine  zaključno sa 05.03.2018. godine registrovano je ukupno 279 slučajeva sumnji malih boginja. Ukupno na teritoriji Jablaničkog okruga  do 05.03.2018. godine obolelo je i potvrđeno 209 slučaja malih boginja.

Zavod za javno zdravlje Leskovac je dana 05.12.2017. godine prijavio epidemiju malih boginja na teritoriji opštine Bojnik. Od datuma prijave epidemije do 05.03.2018. godine obolelo je 82 lica.

Najveći broj obolelih u epidemiji  u Bojniku je  u  uzrastu od 0-4 (23 obolela lica);  zatim u uzrastu od 30-39 godina (21 obolelo lice); 10-19 godina (12 obolela lica) i u uzrastu 40-49 godina(13 obolelih lica).

Od ukupnog broja obolelih u Bojniku  95 %  su nevakcinisani, nepotpuno vakcinisani i nepoznatog vakcinalnog statusa.

Od ukupnog broja  obolelih (82) u  epidemiji u Bojniku četvoro  (4) su zdravstveni radnici iz Doma zdravlja Bojnik.

Od ukupnog broja   obolelih (82)  od početka  epidemije u Bojniku hospitalizovano je 21  bolesnika i to 18  na odeljenju pedijatrije i 3 obolela osoba na infektivnom odeljenju Opšte bolnice u Vranju. Hospitalizovani su zbog teže kliničke slike morbila i  komplikacija upala pluća.

Zavod za javno zdravlje Leskovac je dana 04.01.2018. godine prijavio epidemiju malih boginja u gradu Leskovcu. Od datuma prijave epidemije do 05.03.2018. godine obolelo je 122 lica. Najveći broj obolelih u epidemiji  u gradu Leskovcu  je  u uzrastu od 30-39 godina (47 obolelih); u uzrastu od 20-29 (31 obolelo lice);  uzrasta 40-49 godina (19  obolelih lica). Od ukupnog broja obolelih u gradu Leskovcu  89 %  su nevakcinisani, nepotpuno vakcinisani i nepoznatog vakcinalnog statusa.

Od ukupnog broja obolelih (122) u epidemiji u  gradu Leskovcu  petoro (5) su zdravstveni radnici iz Opšte bolnice Leskovac.

Od ukupnog broja obolelih (122) u epidemiji u  gradu Leskovcu hospitalizovano je 21 bolesnika i to 9 na odeljenju pedijatrije, 5 na Infektivnoj klinici u Nišu,6 na infektivno odeljenje O.B. Leskovac i  jedna porodilja na odeljenju ginekologije  Opšte bolnice u Leskovcu. Hospitalizovani su zbog teže kliničke slike morbila i  komplikacija upala pluća.

Zavod za javno zdravlje Leskovac je dana 22.02.2018. godine prijavio epidemiju malih boginja na teritoriji opštine Vlasotince. Od datuma prijave epidemije do 05.03.2018. godine obolelo je 15 lica.

Najveći broj obolelih u epidemiji  u Vlasotincu je u uzrastu 40-49 godina (6 obolela lica), u uzrastu od 30-39 godina (5 obolela lica);  u  uzrastu od 5-9 (2 obolela lica);  zatim 20-29 godina (1 obolelo lice) .

Od ukupnog broja obolelih u Vlasotincu  93 %  su nevakcinisani, nepotpuno vakcinisani i nepoznatog vakcinalnog statusa.

Od ukupnog broja  obolelih (15) u  epidemiji u Vlasotincu četvoro (4) su zdravstveni radnici iz Doma zdravlja Vlasotince.

Od ukupnog broja   obolelih (15)  od početka  epidemije u Vlasotincu hospitalizovano je 1 obolelo lice   na odeljenju pedijatrije  O. B. Leskovac. Hospitalizovan je zbog teže kliničke slike morbila i  komplikacija upala pluća.

 

Epidemiološko ispitivanje u sve tri  epidemije i dalje je u toku.

Nakon prijavljenih epidemija malih boginja u opštini Bojnik, gradu Leskovcu  i  opštini Vlasotince dalje se na Jablaničkom okrugu sprovode pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad morbilima, a u opštini Bojnik,gradu Leskovcu opštini Vlasotince dodatne aktivnosti u žarištu epidemija.

ZZJZ Leskovac   preduzima  sve mere  u cilju sprečavanja širenja malih boginja.

 

U Leskovcu 05.03.2018.godine
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
ZZJZ Leskovac