INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI I LABORATORIJSKOJ POTVRDI VIRUSA GRIPA NA TERITORIJI JABLANIČKOG OKRUGA

Zavod za javno zdravlјe Leskovac u trećoj izveštajnoj nedelјi januara 2019.godine je obavešten od Instituta za imunologiju i virusologiju „Torlak“, da je dana 18.01.2019.godine laboratorijski potvrđen virus gripa  A(H1N1) kod jednog hospitalizovananog pacijenta u službi infektologije, kod tri pacijenta u službi pneumoftiziologije  Opšte bolnice Leskovac i  kod dva pacijenta iz opšte populacije DZ Leskovac .

U 4. izveštajnoj nedelјi januara 2019. godine, broj obolelih od obolјenja sličnih gripu (OSG) povećan je na području Jablaničkog okruga, u odnosu na broj prijavlјenih i registrovanih slučajeva u 3 izveštajnoj nedelјi januara 2019.godine za 74,53%.

U četvrtoj  nedelјi izveštavanja za grip u periodu od 21.01.2019-27.01.2019. godine ukupno je prijavlјeno 370 slučajeva obolelih od OSG ili gripa na teritoriji Jablaničkog okruga, dok je u trećoj nedelјi izveštavanja prijavlјeno 212 slučajeva.  Najviše je zahvaćena populacija  u uzrasnoj grupi od 30-64 godina starosti,   a zatim populacija u uzrasnoj grupi od 5-14 godina starosti ( predškolska i školska deca)

Takođe u 3 i 4. izveštajnoj nedelјi januara 2019. godine, broj obolelih od obolјenja sličnih gripu (OSG) je povećan na području Jablaničkog okruga, u odnosu na broj prijavlјenih i registrovanih slučajeva u 3 i 4 izveštajnoj nedelјi  januara  2018. godine.

Dana 31.01.2019. godine izvršeno je uzorkovanje briseva ždrela i nosa kod troje pacijenata hospitalizovanih u jedinici intenzivne nege (koronarnoj jedinici) internističke službe i jednog upošlјenika (lekara), koji su sa simptomima gripa i obolјenja slična gripu, radi laboratorijske potvrde gripa.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlјe Leskovac procenjuje da će se u narednom periodu, na području Jablaničkog okruga, broj obolelih od OSG i gripa povećati,  pa zbog postojanja epidemiološkog  rizika od porasta broja obolevanja sličnih gripu i gripa među hospitalizovanim bolesnicima, iz gore pomenutih razloga  nalaže meru zabrane poseta hospitalizovanim bolesnicima u Opštoj bolnici Leskovac.

U Leskovcu 31.01.2019

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti  ZZJZ Leskovac