Informator o radu

Na osnovu odredaba člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik RS” br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021 ) i Uputstva za objavljivanje informatora o radu državnog organa (“Sl. glasnik RS” br.  68/2010 i 10/2022), Zavod za javno zdravlje Leskovac sačinio je dokument “Informator o radu”.
Za tačnost i ažuriranje podataka koje sadrži “Informator o radu” odgovorna je prim. dr Vanja Ilić, specijalista socijalne medicine. Kontakt telefon 016/245-219, lok. 116, 016/235-020

e-mal: info@zzjzle.org.rsvanja.ilic@zzjzle.org.rs;

Informator sadrži ažurirane podatke na dan 01.10.2022. godine.
Format: Microsoft Word.
Informator o radu izrađen je ćiriličnim i latiničnim pismom, a na web stranici Zavoda http://www.zzjzle.org.rs može se naći ćirilična verzija ovog dokumenta.
Štampana verzija teksta “Informatora o radu” nije sačinjena, ali se zainteresovanom licu na zahtev i uz plaćene troškove štampanja, dostavlja poslednja ažurirana verzija.

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, okončan je zakonski rok za organe vlasti da izrade informator o radu u Jedinstvenom informacionom sistemu informatora o radu. Objavljivanje informatora o radu predstavlja jednu od mera za unapređivanje javnosti rada organa vlasti, u skladu sa istim zakonom.Informator o radu organa javne vlasti je dokument koji se izrađuje u elektronskom i mašinski čitljivom obliku i objavljuje se putem jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu  koji vodi i održava Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Za tačnost i potpunost podataka u informatoru, pravilnu izradu i objavljivanje informatora i njegovo redovno ažuriranje, odgovoran je rukovodilac organa javne vlasti.

Uputstvo_lat

Uputstvo_Informatori_LAT

Aktuelna verzija:Informator_o_radu_ZZJZ_Leskovac_2022-10-01

Zahtev za informacijama od javnog znacaja

Zahtev za pristup inf 2022

 

Idi na vrh strane