ДЕЖУРСТВО ЗЗЈЗ ЛЕСКОВАЦ НА ДАН БОЖИЋА 7.1.2021. ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

НА ДАН БОЖИЋА 07.01.2021.г

РАД СА ПАЦИЈЕНТИМА ОБАВЉАЋЕ:

 1-ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ ДЕЖУРАЋЕ

У ВРЕМЕНУ од 8h до 12h.

(Контакт телефон дежурног Центра  016/241-712)

 2.ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ

У ВРЕМЕНУ од 12h до 17h.

(Контакт телефон дежурног Центра за контролу и превенцију болест   016/241-724

Контакт телефон приправног спец.епидемиологије 064/8392444,

Контакт телефон дежурних техничара 060/6363629; 061/1786362)

    Dežurstvo 07.01.2021                               в.д. ДИРЕКТОР ЗЗЈЗ ЛЕСКОВАЦ

                                                                               Др Александра Николић