Metodologija ispitivanja kvaliteta vazduha

Zavod za javno zdravlje Leskovac vrši ispitivanje aerozagađenja u Leskovcu od novembra 1993. godine. Tokom vremena je dolazilo do smanjivanja broja mernih mesta, tako da je broj mernih mesta od 7 (1993. godine) smanjen na jedno (2011. godine).

Zavod je 2008. godine akreditovao svoje laboratorije (akreditacioni broj 01 – 260) a novembra 2009. godine je od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja rešenjem br. 353-01-01992/1/2007-02 dobio novo ovlašcenje za vršenje kontrole kvaliteta vazduha u životnoj sredini.

Od 01.01.2011. godine Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja finansira ispitivanje kvaliteta vazduha u Leskovcu samo na jednom mernom mestu, dok lokalna samouprava već nekoliko godina ovakvu vrstu ispitivanja ne finansira.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine nastaviće i u 2013. godine sa finansiranjem ispitivanja kvaliteta vazduha na onim mernim mestima koja su uključena u državnu mrežu.

Za grad Leskovac predviđeno je jedno merno mesto, koje je od 01.01.2013. godine premešteno na novu lokaciju i nalazi se u stambeno-poslovnoj zoni, u ulici Bulevar Oslobođenja br. 124 – na Tehnološkom fakultetu (GIS koordinate: s.g.š. 42° 59′ 46″  i  i.g.d. 21° 57′ 10″).

U 2015. godini Zavod za javno zdravlje Leskovac je nastavio sa ispitivanjem kvaliteta vazduha u Leskovcu na jednom mernom mestu (Tehnološki fakultet) koje finansira Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a od 01.08.2015. godine započeto je ispitivanje kvaliteta vazduha na još 3 merna mesta u Leskovcu koje finansira lokalna samouprava:

  1. Dečji vrtic “Kolibri”
  2. Apoteka “Sutjeska”
  3. Medicinska škola

Mapa

Na svim mernim mestima ispituju se sledeći parametri:

  1. sumpordioksid, čađ i azotni oksidi, svakodnevno u 24h uzorku i
  2. ukupne taložne materije i teški metali u ukupnim taložnim materijama (Cd, Pb i Zn) jednom mesečno.

Leskovac ima sve predispozicije, zbog svog kotlinskog položaja i klimatskih karakteristika, da i kod malih pojedinačnih emisija dode do pojave visokih koncentracija zagađenja, te se problemu aerozagađenja u Leskovcu mora posvetiti mnogo veća pažnja nego do sada, ne samo u praćenju raznih zagađivača već i u preduzimanju određenih mera da se zagađenje smanji.