Kontakt

Zavod za javno zdravlje Leskovac

adresa: Maksima Kovačevića 11, 16000 Leskovac
telefon (centrala): 016/245-219, faks: 016/244-910
eMail: info@zzjzle.org.rs
v.d. direktora: Dr Ivan Sokolović, spec. epidemiologije


Glavna sestra ZZJZ Leskovac

telefon: 016/245-219 (lokal 107)
eMail: glavna.sestra@zzjzle.org.rs


Rukovodilac za sistem kvaliteta

Marijana Bogdanović, dipl.inž.
telefon: 016/245-219
eMail: marijana.bogdanovic@zzjzle.org.rs


Centar za promociju zdravlja

Načelnik i PR – Prim.dr Vanja Ilić, spec. socijalne medicine 
telefon: 016/235-020; 016/602-948
eMail: vanja.ilic@zzjzle.org.rs; promocija.zdravlja@zzjzle.org.rs


Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Načelnik – Prim.dr Vanja Ilić, specijalista socijalne medicine
telefon: 016/235-020; 016/245-219
eMail: vanja.ilic@zzjzle.org.rs


Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Načelnik – Dr Jadranka Krasić, specijalista epidemiologije
telefon: 016/241-724
eMail: jadranka.krasic@zzjzle.org.rs, epi@zzjzle.org.rs


Centar za mikrobiologiju

Načelnik – Dr  Mila Stojiljković, spec. mikrobiologije
telefon: 016/241-712mila.stojiljkovic@zzjzle.org.rs mikro@zzjzle.org.rs


Centar za higijenu i humanu ekologiju

Načelnik – dipl. hemičar,spec. toksikološke hemije Tamara Ljubenović
Prijemno odeljenje kontakt telefon: 016/242-969
eMail: tamara.ljubenovic@zzjzle.org.rs, higijena@zzjzle.org.rs


Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

Načelnik – dipl. pravnik Dušica Stamenković
telefon: 016/242-427
eMail: pravna.sluzba@zzjzle.org.rs
Računovodstvo: 016/235-652, racunovodstvo@zzjzle.org.rs


Poslovni sekretar direktora ZZJZ Leskovac

Marijana Kostić
telefon (centrala): 016/245-219, fax 016/244-910
eMail: info@zzjzle.org.rs


Spisak korisnih linkova državnih i lokalnih zdravstvenih institucija i organa
Posetite odeljak Korisni linkovi