• Zavod za javno zdravlje Leskovac
  • Zavod za javno zdravlje Leskovac
  • Zavod za javno zdravlje Leskovac
  • Zavod za javno zdravlje Leskovac
Previous Next
 

1-3/18 Fasadni radovi

Poziv_1-3-18.pdf

Konkursna_dokumentacija_1-3-18.doc

Rok za dostavom ponuda do 17.05.2018. god. do 13.30 h


6/18 Брзи тестови за апарат „Quanti-Tray Sealer Plus"

Poziv_6-18.pdf

Konkursna_dokumentacija_6-18.doc

Rok za dostavom ponuda do 17.05.2018. god. do 11.30 h

Odluka_6-18.pdf


12-1/18 Laboratorijska oprema

Poziv_12-1-18.pdf

Konkursna_dokumentacija_12-1-18.doc

Rok za dostavom ponuda do 27.04.2018. god. do 11.30 h


1-2/18 Fasadni radovi

Poziv_fasadni_radovi.pdf

Konkursna_dokumentacija_fasadni_radovi.DOC

Rok za dostavom ponuda do 23.04.2018. god. do 11.30 h

Odluka_1-2-18_fasadni_radovi.pdf


1a/18 Mikrobiološki preparati partija 36 virusologija 5

Konkursna_dokumentacija_mikrobioloski_preparati_2.doc

Obavetenje_o_pokretanju_pregovarackog_postupka.pdf

Odluka_mikrobioloski_preparati.pdf


12/18 Laboratorijska oprema

Poziv_12-18_laboratorijska_oprema.pdf

Konkursna_dokumentacija_doc_12-18_labaratorijska_oprema.doc

Rok za dostavom ponuda do 30.03.2018. god. do 11.30 h

Odluka_12-18.pdf


2/18 Hemikalije

Poziv_1_hemikalije.pdf

Konkursna_dokumentacija_2-18_hemikalije.doc

Rok za dostavom ponuda do 26.03.2018. god. do 11.30 h

Pitanja_i_odgovori_2-18_hemikalije.pdf

Pitanje_i_odgovori_2-18_1_hemikalije.pdf

Odluka_2-18.pdf


2.1.2/18 Merna oprema

Poziv_merna_oprema.pdf

Konkursna_dokumentacija_merna_oprema.doc

Rok za dostavom ponuda do 19.03.2018. god. do 11.30 h

Odluka_2_1_2-18.pdf


1-1/18 Gradjevinski radovi

Poziv_1-1-18_gradjevinski_radovi.pdf

Konkursna_dokumentacija_1-1-18_gradjevinski_radovi.DOC

Rok za dostavom ponuda do 28.02.2018. god. do 11.30 h

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_1-1-18.pdf


1a/18 Mikrobiološki preparati

Poziv_1a-18_mikrobioloski_preparati.pdf

Konkursna_dokumentacija_1a-18_mikrobioloski_preparati.doc

Rok za dostavom ponuda do 22.02.2018. god. do 11.30 h

Pitanja_i_odgovori_1_1a-18_mikrobioloski_preparati.pdf


1/18 Građevinski radovi

Poziv_Gradjevinski_radovi.pdf

Konkursna_dokumentacija_1-18_Gradjevinski_radovi.doc

Rok za dostavom ponuda do 17.01.2018. god. do 11.30 h

Pitanja_i_odgovori_1-18_gradjevinski_radovi.pdf

Odluka_1-18.pdf


{/slide}

11-3/12/17 Laboratorijska i merna oprema

Poziv_11-3-12-17.pdf

Rok za podnošenje ponuda do 28.12.2017. god. do 11.30 h

2-3/17 Izrada kancelarijskog nameštaja

Poziv_2-3-17.pdf

Konkursna_dokumentacijaVaece_2-3-17.doc

Pitanja_i_odgovori_2-3-17.pdf

Pitanja_i_odgovori_1_2-3-17.pdf

Rok za podnošenje ponuda do 17.11.2017. god. do 11.30 h

Odluka_2-3-17.pdf

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_2-3-17.pdf


13-5/17 Laminat i pripadajući proizvodi

Poziv_13-5-17.pdf

Konkursna_dokumentacija_13-5-17.doc

Rok za podnošenje ponuda do 13.11.2017. god. do 11.30 h

Odluka_13-5-17.pdf


3-1/17 Pripremljene podloge

Poziv_podloge.pdf

Konkursna_dokumentacija_podloge.doc

Rok za podnošenje ponuda do 10.11.2017. god. do 11.30 h

Odluka_JNMV_3-1-17.pdf

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_3-1-17.pdf


2-2/17 Kancelarijski nameštaj

Poziv_kancelarijski_namestaj_2.pdf

Konkursna_dokumentacija_kancelarijski_namestaj_2.doc

Rok za podnošenje ponuda do 23.10.2017. god. do 11.30 h

Odluka_2-2-17_kancelarijski_namestaj.pdf


10/17 Medicinski potrošni materijal

Poziv_medicinski_potrosni_materijal.pdf

Konkursna_dokumentacija_medicinski_potrosni_materijal.doc

Pitanja_i_odgovori_medicinski_i_potrosni_materijal.pdf

Pitanja_i_odgovori_2_medicinski_i_potrosni_materijal.pdf

Rok za podnošenje ponuda do 20.10.2017. god. do 11.30 h

Odluka_JNMV_10-17.pdf

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru_10-17.doc


11-2/12/17 Laboratorijska I merna oprema

Poziv_labaratorijska_i_merna_oprema1.pdf

Izmena_Konkursna_dokumentacija_1_labaratorijska_i_merna_oprema.doc

Pitanja_i_odgovori_laboratorijska_i_merna_oprema.pdf

Rok za podnošenje ponuda do 12.10.2017. god. do 11.30 h

Odluka__11-2-12-17.pdf

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_11-2-12-17.pdf


2-1/17 Kancelarijski nameštaj

Poziv_kancelarijski_namestaj.pdf

Konkursna_dokumentacija_kancelarijski_namestaj.doc

Rok za podnošenje ponuda do 9.10.2017. god. do 11.30 h


1a-2/17 Mikrobioloski preparati partija 33 – Testovi za aparat mini Vidas

Rok za podnošenje ponuda do 30.10.2017. god. do 11.30 h

Odluka_1a-2-17.pdf

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_1a-2-17.pdf


9/17 Ogrev
Rok za podnošenje ponuda do 21.09.2017. god. do 11.30 h

13-4/17 Građevinski radovi
Rok za podnošenje ponuda do 18.09.2017. god. do 11.30.h

3/17 Održavanje i servisiranje sluzbenih vozila sa ugradnjom originalnih rezervnih delova

Rok ta podnošenje ponuda do 4.09.2017. god. do 11.30.h


8/17 Kancelarijski materijal

Rok ta podnošenje ponuda do 28.08.2017. god. do 11.30.h

7/17 Gorivo za motorna vozila

4-1/17 Sredstva za DDD poslove Partija 1 – Sredstva za dezinsekciju

11-1/17 Laboratorijska oprema – Imunohemijski analizator

3/17 Hranljive podloge, biološki i hemijski indikatori
Rok za dostavljanje ponude je 29.06.2017. god. do 11:30

4/17 Sredstva za DDD poslove

2/17 Labaratorijsko posuđe i pribor

5/17 Električna energija

 13-3/17 Zemljani, betonski, zidarski ilimarsko - bravarski radovi
Rok za dostavljanje ponuda je 23.05.2017. god. do 11:30 časova

 13-2/17 Laminat i pripadajući proizvodi
Rok za dostavljanje ponude je 10.5.2017. god. do 11:30 časova

 JNMV 2/17 Izrada kancelarijskog nameštaja

2/17 Izrada kancelarijskog nameštaja

     1/17 Hemikalije
Rok za dostavljanje ponude: 20.3.2017. god. do 11:30 časova

11/17 Laboratorijska oprema – Aparat za hemokulture
20.02.2017- Poziv_1.pdf
Rok za dostavljanje ponude: 1.3.2017. god. do 11:30 časova

1a/17 Mikrobiološki preparati

Rok za dostavljanje ponude: 16.3.2017. god. do 11:30 časova
Rok za dostavljanje ponude: 22.5.2017. god. do 11:30 časova

JNMV 13-1/17 Molersko – farbarski radovi

10.02.2017- Poziv_za_podnosenje_ponude_za_javnu_nabavku_male_vrednosti.pdf

Konkursna_dokumentacija. doc

Rok za dostavljanje ponuda: 21.2.2017.god. do 11:30 časova

Odluka_o_dodeli_ugovora_molersko_farbarski_radovi.pdf


Plan nabavke za 2017.god.  Plan_nabavke_za_2017_god.


13/17 JNMV -  Gasna instalacija i montaža sistema za snabdevanje specijalnih gasova radi korišćenja aparata – gasnog hromatografa sa ECD (detektor sa zahvatom elektrona) i NPD (azotno-fosforni detektor) detektorima
Rok za dostavljanje ponuda: 20.01.2017. godine do 11:30 časova 

Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke


12/2016 - Medicinski potrošni materijal
08.09.2016. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 19.09.2016. godine do 11:30 časova


11/2016 - Ogrev
06.09.2016. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 16.09.2016. godine do 11:30 časova


9-1/2016 - Kancelarijski materijal - Papir (partija 1)
02.08.2016. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 11.08.2016. godine do 11:30 časova


7-1/2016 - Održavanje i servisiranje službenih vozila
20.07.2016. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 02.08.2016. godine do 11:30 časova
03.08.2016. - Odluka o dodeli ugovora


4/2016 - Električna energija
19.05.2016. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 30.05.2016. godine do 11:30 časova


3/2016 - Hranljive podloge, biološki i hemijski indikatori
09.05.2016. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
10.05.2016. - Pitanje 1
Rok za dostavljanje ponuda: 20.05.2016. godine do 11:30 časova
26.05.2016. - Odluka o dodeli ugovora
26.05.2016. - Odluka o obustavi postupka za partije 2 i 3


2/2016 - Laboratorijsko posuđe i pribor
22.04.2016. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
28.04.2016. - Pitanje 1, Pitanje 2, Pitanje 3, Pitanje 4, Pitanje 5
05.05.2016. - Pitanje 6, Obaveštenje o produženju roka, Izmenjena konkursna dokumentacija
09.05.2016. - Pitanje 7
Rok za dostavljanje ponuda: 12.05.2016. godine do 11:30 časova
17.05.2016. - Odluka o dodeli ugovora


2a/2016 - Laboratorijska oprema - partija 7
04.04.2016. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
05.04.2016. - Izmenjena Konkursna dokumentacija
15.04.2016. - Pitanje 1
Rok za dostavljanje ponuda: 05.05.2016. godine do 11:30 časova
16.05.2016. - Odluka o obustavi postupka


1a/2016 - Mikrobiološki preparati
25.02.2016. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
17.03.2016. - Pitanje 1
18.03.2016. - Pitanje 2, Pitanje 3, Izmena konkursne dokumentacije
21.03.2016. - Pitanje 4, Obaveštenje o produženju roka, Izmenjena konkursna dokumentacija
22.03.2016. - Pitanje 5
25.03.2016. - Pitanje 6
26.04.2016. - Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Rok za dostavljanje ponuda: 31.03.2016. godine do 11:30 časova


1/2016 - Hemikalije
17.02.2016. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
19.02.2016. - Pitanje 1, Pitanje 2, Izmena konkursne dokumentacije
22.02.2016. - Pitanje 3
23.02.2016. - Pitanje 4
24.02.2016. - Pitanje 5, Pitanje 6
25.02.2016. - Obaveštenje o produženju roka, Pitanje 7
26.02.2016. - Pitanje 8, Pitanje 9
Rok za dostavljanje ponuda: 04.03.2016. godine do 11:30 časova
10.03.2016. - Odluka o dodeli ugovora, Obaveštenje o zaključenom ugovoru


11-2/2015 - Računari i računarska oprema
23.11.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
02.12.2015. - Pitanje 1
Rok za dostavljanje ponuda: 08.12.2015. godine do 11:30 časova
11.12.2015. - Odluka o dodeli ugovora


15/2015 - Laboratorijska oprema
13.10.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
15.10.2015. - Pitanje 1
16.10.2015. - Pitanje 2, Pitanje 3, Pitanje 4, Pitanje 5, Pitanje 6
19.10.2015. - Pitanje 7, Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije, Obaveštenje o produženju roka
21.10.2015. - Pitanje 8
Rok za dostavljanje ponuda: 30.10.2015. godine do 11:30 časova
05.11.2015. - Odluka o dodeli ugovora
26.11.2015. - Obaveštenje o zaključenom ugovoru


11-1/2015 - Računari i računarska oprema
01.09.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 14.09.2015. godine do 11:30 časova
16.09.2015. - Odluka o obustavi postupka


8/2015 - Medicinski potrošni materijal
31.08.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 11.09.2015. godine do 11:30 časova
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni ugovora


9/2015 - Ogrevni materijal
25.08.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 04.09.2015. godine do 12:30 časova


11/2015 - Računari i računarska oprema
14.07.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
16.07.2015. - Pitanje 1, Obaveštenje o produženju roka
Rok za dostavljanje ponuda: 29.07.2015. godine do 11:30 časova


7/2015 - Sredstva za DDD poslove
13.05.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 22.05.2015. godine do 13:30 časova


6/2015 - Kancelarijski materijal
06.07.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 17.07.2015. godine do 11:30 časova


5/2015 - Održavanje i servisiranje voznog parka
15.06.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 24.06.2015. godine do 11:30 časova


4/2015 - Električna energija
11.05.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 20.05.2015. godine do 11:30 časova


3/2015 - Gorivo za motorna vozila
17.04.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 27.04.2015. godine do 11:30 časova


1-1/2015 - Hranljive podloge, biološki i hemijski indikatori
06.04.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 17.04.2015. godine do 11:30 časova


2/2015 - Laboratorijsko posuđe i pribor
12.03.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
18.03.2015. - Pitanje 1, Pitanje 2
Rok za dostavljanje ponuda: 24.03.2015. godine do 11:30 časova


1a/2015 - Mikrobiološki preparati
19.03.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
26.03.2015. - Pitanje 1, Konkursna dokumentacija (izmena 1)
01.04.2015. - Pitanje 2, Konkursna dokumentacija (izmena 2)
09.04.2015. - Pitanje 3, Pitanje 4
15.04.2015. - Pitanje 5
Rok za dostavljanje ponuda: 20.04.2015. godine do 11:00 časova


1/2015 - Nabavka hranljivih podloga, bioloških i hemijskih indikatora
06.02.2015. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
10.02.2015. - Pitanja i odgovori
23.02.2015. - Obaveštenje 1
20.03.2015. - Obaveštenje 2Obaveštenje 3
Rok za dostavljanje ponuda: 25.03.2015. godine do 11:30 časova


9-1/14 - Nabavka novih putničkih vozila sa dizel agregatom po partijama
12.12.2014. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 22.12.2014. godine do 11:30 časova
15.12.2014. - Pitanja i odgovori


9/14 - Nabavka novih putničkih vozila sa dizel agregatom po partijama
21.11.2014. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 05.12.2014. godine do 09:30 časova
5.12.2014. - Odluka o obustavi postupka


8-1/14 - Hemikalije po partijama
12.11.2014. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 28.11.2014. godine do 11:30 časova
18.11.2014. - Izmena


8/14 - Hemikalije po partijama
21.10.2014. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2014. godine do 11:30 časova


7-2/14 - Ogrevno bukovo drvo
13.10.2014. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 20.10.2014. godine do 11:30 časova


7/14 - Ogrevno bukovo drvo i ugalj lignit sušeni kocka po partijama
30.09.2014. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 06.10.2014. godine do 11:30 časova


6/14 - Medicinski potrošni materijal po partijama
14.08.2014. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 25.08.2014. godine do 11:30 časova


4/14 - Kancelarijski materijal po partijama
16.06.2014. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 30.06.2014. godine do 11:30 časova
25.06.2014. - Odgovori na pitanja: Pitanje 1


3/14 - Servisiranje i održavanje službenih vozila
15.04.2014. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 09.05.2014. godine do 12:00 časova
29.04.2014. - Odgovori na pitanja: Pitanje 1
29.04.2014. - Izmenjena konkursna dokumentacija: ObavestenjeIzmene


2/14 - Električna energija
24.03.2014. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 04.04.2014. godine do 11:30 časova


1-1/14 - Gorivo za motorna vozila
04.03.2014. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 17.03.2014. godine do 11:30 časova


1a/14 - Mikrobiološki preparati po partijama
03.03.2014. - Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 09.04.2014. godine do 11 časova
07.03.2014. - Odgovori na pitanja: Pitanje 1
07.03.2014. - Izmenjena konkursna dokumentacija: Izmene


6/13 - Hranljive podloge, biološki i hemijski indikatori po partijama
23.10.2013. - Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija
30.10.2013. - Odgovori na pitanja: Pitanje 1
01.11.2013. - Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
05.11.2013. - Odgovori na pitanja: Pitanje 2
05.11.2013. - Izmenjena konkursna dokumentacija: Izmene, Nova konkursna dokumentacija
08.11.2013. - Odgovori na pitanja: Pitanje 3
Rok za dostavljanje ponuda: 18.11.2013. godine, do 12:00


5/13 - Ugalj i ogrevno drvo po partijama 09111100, 03413000
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovori na pitanja: Pitanje 1
Rok za dostavljanje ponuda: 20.09.2013. godine, do 12:00


4/13 - Sredstva za DDD poslove po partijama 90923000
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 05.08.2013. godine, do 11:30


3/13 - Hemikalije po partijama 44832000
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije (25.07.2013.)
Odgovori na pitanja: Pitanje 1, Pitanje 2, Pitanje 3
Rok za dostavljanje ponuda: 01.08.2013. godine, do 11:30


2/13 - Medicinski potrošni materijal 33140000
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 23.07.2013. godine, do 12:00


1a/13 - Mikrobiološki preparati 33696500
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije (04.07.2013.)
Odgovori na pitanja
Rok za dostavljanje ponuda: 25.07.2013. godine, do 11:30


1/13 - Kancelarijski materijal po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda: 13.06.2013. godine


 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com