TESTIRANjE NA COVID-19 (RT-PCR) NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA

TESTIRANjE NA COVID-19 (RT-PCR) NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA

OBAVLJA SE U ZZJZ LESKOVAC

OD PONEDELJKA DO SUBOTE od 8,30 do 9,30 sati

(nedeljom se ne vrši uzorkovanje)

Prilikom dolaska na testiranje neophodno je da sa sobom ponesete

potvrdu o uplati sredstava za testiranje.

ZAKAZIVANJE TESTIRANJA

Zakazivanje testiranja se vrši najkasnije dan pre željenog dana testiranja

i to na sledeći način:

  1. Elektronski putem portala e-Uprava

Uputstvo: Da biste zakazali termin nije potrebno da budete registrovan korisnik Portala eUprave.

Potrebno je da na Portalu eUprava odaberete uslugu eZakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev i izaberete opciju Pokreni uslugu. Nakon što izaberete željenu laboratoriju, prikazaće se kalendar gde je potrebno da odaberete neki od slobodnih termina.

Testiranje može da se zakaže za najviše 5 članova porodice.

Testiranje može da se zakaže za građane Republike Srbije, strane državljane sa boravkom u Republici Srbiji, kao i za strane državljane bez boravka (turiste).

 Nakon što odaberete broj lica koja žele da se testiraju na lični zahtev, potrebno je da popunite sva navedena polja i kliknete na taster Zakaži.

  1. Telefonskim putem preko Nacionalnog kontakt centra Ministarstva zdravlja na broju 011/362-0000  svakim radnim danom od 08 do 20 časova.
  2. Telefonskim putem preko ZZJZ Leskovac na brojeve 064/8392435; 064/8392463 i 064/8648814 svakim radnim danom od 12 do 15 časova.

 Laboratorijsko ispitivanje uzoraka na lični zahtev vrši Institut za javno zdravlje Niš.

UPLATA SREDSTAVA ZA TROŠKOVE TESTIRANJA NA LIČNI ZAHTEV

Testiranje PCR testom na lični zahtev se plaća.

Cena testiranja za građane Republike Srbije i strana lica sa boravkom u Republici Srbiji iznosi 6.000 RSD.

Cena testiranja za strana lica bez boravka (turisti) iznosi 14.110 RSD.

ZA GRAĐANE REPUBLIKE SRBIJE:

https://www.rfzo.rs/index.php/vesti/1065-rt-pcr

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: 6.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA

PRIMER:

PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 290
IZNOS: 6.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): PIB PRAVNOG LICA
NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG


ZA STRANE DRŽAVLJANE (FOR FOREIGN CITIZENS)
https://www.rfzo.rs/index.php/vesti/1067-covid-19

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta (Name and surname of the payer; Country of residence)
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-COV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: 120 evra u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate (120 euros in dinar equivalent at the middle exchange rate of the National Bank of Serbia on the day of payment)
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA (PASSPORT NUMBER OR FOREIGN INSURANCE NUMBER)