INFORMACIJA O ISPITIVANЈIMA MIKROBIOLOŠKE BEZBEDNOSTI PROIZVODA OD MESA I KONTROLE HIGIJENE RUKU, RADNIH POVRŠINA OPREME I PRIBORA PUTEM BRISEVA NA 30. ROŠTILJIJADI U LESKOVCU 2019. GODINE

           Kao i ranijih godina Zavod za javno zdravlje Leskovac i „Turistička organizacija Leskovac“ prema ugovornoj obavezi organizuju i sprovode u saradnji sa Republičkom sanitarnom i veterinarskom inspekcijom poslove mikrobiološke kontrole uzoraka hrane, briseva radnih površina, predmeta za rad i ruku osoblja u toku trajanja turističke manifestacije „Roštiljijada Leskovac“.

           Plan i izvršenje usluga se realizuje u saradnji sa Odelјenjem sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlјa odseka za sanitarni nadzor za okružnu područnu jedinicu Jablaničkog upravnog okruga, sa sedištem u Leskovcu i Veterinarskom inspekcijom za Jablanički upravni okrug.

           Za praćenje mikrobiološke bezbednosti proizvoda od mesa i kontrole higijene ruku, radnih površina, opreme i pribora putem briseva  u vremenu trajanja “Roštilјijade”, dana 27.08.2019. godine uzeta su ukupno 149 uzoraka (120 briseva i 29 uzoraka namirnica) od strane Centra za higijenu i humanu ekologiju ZZJZ Leskovac. Osim toga, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti ZZJZ Leskovac za sve vreme trajanja “Roštiljijade” vrši pojačani nadzor nad prijavljivanjem zaraznih i parazitarnih bolesti u cilju sprečavanja pojave oboljenja u epidemijskom obliku.

            Po dobijanju rezultata ispitivanja ažuriraće se informacija o o mikrobiološkoj kontroli u toku trajanja tradicionalne manifestacije „Roštiljijada“ u Leskovcu.

 

Centra za higijenu i humanu ekologiju i

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti   ZZJZ Leskovac