INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI I LABORATORIJSKOJ POTVRDI VIRUSA GRIPA NA TERITORIJI JABLANIČKOG OKRUGA

Institut za imunologiju i virusologiju „Torlak“ je dana 24.01.2020. godine (četvrta izveštajna nedelja) laboratorijski potvrdio virus gripa A(H1N1) kod jednog hospitalizovananog pacijenta iz Leskovca, na infektivnoj klinici u Nišu (telefonski dobijen podatak od epidemiologa Instituta za javno zdravlje Niš). Naime, oboleli je na ovoj klinici upućen iz Opšte bolnice Leskovac sa dijagnozom ARDS-a, dana 22.01.2020. godine. Oboleom je dana 22.01.2020. godine uzet bris nosa i ždrela na identifikaciju virusa gripa.

U četvrtoj izveštajnoj nedelji januara 2020. godine, na području Jablaničkog okruga, broj obolelih od oboljenja sličnih gripu (OSG) je 1067, što je pet puta više, u odnosu na broj prijavljenih i registrovanih slučajeva u trećoj izveštajnoj nedelji januara 2020.godine, kada je registrovano 206 slučajeva OSG.

Broj obolelih od oboljenja sličnih gripu u trećoj i četvrtoj izveštajnoj nedelji januara 2020. godine (1273) je dva puta veći, u odnosu na broj prijavljenih i registrovanih slučajeva u trećoj i četvrtoj izveštajnoj nedelji januara 2019. godine (582) na području Jablaničkog okruga.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Leskovac procenjuje, da će se u narednom periodu na području Jablaničkog okruga broj obolelih od OSG i gripa povećati. Iz ovih razloga postoji epidemiološki rizik od porasta broja obolevanja sličnih gripu i gripa i među hospitalizovanim bolesnicima.
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Leskovac iz gore pomenutih razloga dana 28.01.2020. godine nalaže meru zabrane posete hospitalizovanim bolesnicima u Opštoj bolnici Leskovac.

U Leskovcu 28.01.2020.
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti ZZJZ Leskovac