U susret Svetskom Danu hrane 2017.

Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane
“Promenimo budućnost migracija – unapredimo bezbednost hrane i poljoprivredni  razvoj”

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) obeležava svake godine 16. oktobar – Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ove godine Svetski dan hrane, 16. oktobar obeležava se pod sloganom: “Promenimo budućnost migracija – unapredimo bezbednost hrane i poljoprivredni  razvoj” apelujući na jedan od najvećih problema današnjice – migracije stanovništva. Veliki broj  ljudi je prisiljen  da napusti svoje domove  zbog ratnih sukoba i/ili političke nestabilnosti. Glad, siromaštvo i ekstremne vremenske prilike kao posledica klimatskih promena su takođe faktori koji doprinose pojavi migracije stanovništva. U 2015. godini u svetu je bilo 244 miliona migranata, što predstavlja povećanje od 40% od 2000. godine do danas. Ovaj broj uključuje 150 miliona ljudi koji migriraju zbog posla. Iste godine, 65,3 miliona ljudi širom sveta prisilno je raseljeno zbog sukoba i progona, uključujući preko 21 milion izbeglica, 3 miliona azilanata i preko 40 miliona interno raseljenih lica,  a više od 19 miliona ljudi je interno raseljeno zbog prirodnih nepogoda.Oko trećina svih migranata  je uzrasta  od  15 do 34 godina, a žene čine skoro polovinu svih migranata. Veliki broj migranata potiče iz seoskih sredina, a mnogi od njih dolaze u zemlje u razvoju koje imaju inače vrlo oskudne  resurse. Razvoj poljoprivrede može stvoriti uslove za bolju zaradu i može doprineti ne samo povećanju poljoprivredne proizvodnje, već i smanjenju migracija iz ruralnih sredina. FAO sarađuje sa vladama, agencijama UN-a, privatnim sektorom, civilnim društvom i lokalnim zajednicama, u rešavanju migracija kroz politike poljoprivrednog razvoja.

Svetski dan hrane je i prilika da se ukaže na značaj postizanja cilja održivog razvoja – bez gladnih do 2030. godine.
Ključne poruke Svetskog dana hrane 2017. godine:
1. Neophodne su humanitarne akcije u cilju prikupljanja pomoći radi rešavanja problema ishrane i higijene.
2. Dalje ulaganje u razvoj poljoprivrede kroz inovativne politike.
3. Prilagođavanje poljoprivredne proizvodnje klimatskim promenama i rešavanje problema bezbednosti hrane u klimatski osetljivim područjim.
4. Stvaranje uslova za održivi poljoprivredni razvoj kako bi se obezbedili uslovi za povratak raseljenih lica.
Svake godine se u oko 150 zemalja širom sveta organizuje veliki broj događaja – od maratona preko izložbi, predstava, takmičenja i u cilju obeležavanja Svetskog dana hrane.
Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom okružnih instituta/zavoda za javno zdravlje svake godine priprema obeležavanje Svetskog dana hrane, 16. oktobra, kao značajnog datuma u Kalendaru javnog zdravlja i kampanju Oktobar – mesec pravilne ishrane. Ove godine je povodom Svetskog dana hrane raspisan konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova za decu predškolskih ustanova i učenike osnovih škola na temu “Hrani se pravilno i budi zdrav”, a biće organizovana i predavanja, tribine, izložbe  na temu unapređenja ishrane.

U ZZJZ Leskovac, prigodnom manifestacijom obeležen Svetski dan hrane 2017. god.

Podeljene su nagrade svim nagrađenim učenicima OŠ, deci predškolskog uzrasta i njihovim nastavnicima, vaspitačima su uručene zahvalnice. Na konkurs “Hrani se pravilno i budi zdrav” pristiglo je 80 likovnih radova i 2 literalna, sa 4 opštine Jablaničkog okruga, 12 PU i 20 OŠ. Podeljeno je 17 nagrada. Zahvaljujemo se svim našim saradnicima, prijateljima, učenicima, deci PU, kolegama okružnih DZ i saradnicima Centra za ekonomiku domaćinstva Leskovca, koji su uzeli učešće na ovom konkursu.

SPISAK NAGRADJENIH 2017.

Nagrađeni radovi


Folder Gallery Error: Unable to find the directory images/stories/zavod/nagradjeniradovihrana2017.

Podela nagrada


Folder Gallery Error: Unable to find the directory images/stories/zavod/svetskidanhrane2017.