RASPORED VAKCINACIJE BEZ ZAKAZIVANJA SINOFARM VAKCINOM NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA OD 27.4.2021. GODINE

Vakcinacija SINOFARM vakcinom bez prethodnog zakazivanja termina (nezakazana lica) na teritoriji grada Leskovca vršiće se na navedenim lokacijama po sledećim danima:

 1. Hala Partizan 27.04.2021.god. 28.04.2021. i 29.04.2021.god; 03.05.2021.god. 04.05.2021.god. 05.05.2021. god. 06.05.2021 i 07.05.2021. od 08-15 h
 2. OJ DZ Grdelica04.2021.god; 28.04.2021. i 29.04.2021.god; 03.05.2021.god. 04.05.2021.god. 05.05.2021.god. 06.05.2021.god. i 07.05.2021. od 08-14 h
 3. OJ DZ Vučje27.04.2021.god; 28.04.2021. i 29.04.2021.god. 03.05.2021.god. 04.05.2021.god. 05.05.2021.god. 06.05.2021.god. i 07.05.2021. od 08-14 h
 4. ZS Brestovac –  04.2021.god; 28.04.2021. i 29.04.2021. god. 03.05.2021.god. 04.05.2021.god. 05.05.2021.god. 06. 05.2021. i 07.05.2021. od 08-14

Od dana 27.04.2021.do 07.05.2021 god. (osim u dane praznika kada neće raditi 30.04. 01.05.i 02.05.2021),  vakcinacija će se obavljati u sledećim isturenim punktovim- ambulantama Doma zdravlja Leskovac:

ZDRAVSTVENE AMBULANTE I ZDRAVSTVENA STANICA RADIĆE 27.04.2021, 28.04.2021, 29.04.2021 i od 03.05.do 07.05.2021.god.

 1. Zdravstvena ambulanta Pečenjevac radno vreme od 07-14 h
 2. Zdravstvena ambulanta Manojlovac radno vreme od 07-14 h 
 3. Zdravstvena ambulanta Turekovac radno vreme od 07 -14 h
 4. Zdravstvena ambulanta Belanovac radno vreme od 07-14 h
 5. Zdravstvena ambulanta Guberevac radno vreme od 07-14 h
 6. Zdravstvena ambulanta Bogojevac radno vreme od 07-14 h
 7. Zdravstvena ambulanta Razgojna radno vreme od 07-14 h
 8. Zdravstvena ambulanta Bobište
 9. radno vreme od 07-14 h
 10.   Zdravstvena ambulanta Ančiki radno vreme od 07-14h
 11.  Zdravstvena ambulanta Miroševce radno vreme od 07-14h
 12.  Zdravstvena ambulanta Strojkovce radno vreme od 07-14
 13.  Zdravstvena ambulanta Bunuški Čifluk radno vreme od 07-14 h
 14.  Zdravstvena stanica Predejane radno vreme od 07-14 h
 15.  Zdravstvena ambulanta Velika Grabovnica radno vreme od 07-14 h

ZDRAVSTVENE AMBULANTE RADIĆE  27.04.2021, 29.04.2021, 04.05 i 06.05.2021.god.

 1. Zdravstvena ambulanta Jašunja  radno vreme od 07-14h
 2. Zdravstvena ambulanta Oraovica radno vreme od 07-14h
 3. Zdravstvena ambulanta Orašac radsno vreme od 07-14 h
 4. Zdravstvena ambulanta Draškovac radno vreme od 07-14 h

ZDRAVSTVENE AMBULANTE RADIĆE   28.04.2021,03.05,  05.05 i 07.05.2021.god.

 1.  Zdravstvena ambulanta Donja Lakošnica radno vreme od 07-14h
 2. Zdravstvena ambulanta Donje Brijanje radno vreme od 07-14h
 3. Zdravstvena ambulanta Babičko radno vreme od 07-14h
 4. Zdravstvena ambulanta Barje radno vreme od 11 do 14h

ZDRAVSTVENE AMBULANTE RADIĆE   03.05. 2021.god.

 1.  Zdravstvena ambulanta Nakrivanj radno vreme od 08 do 14h
 2. Zdravstvena ambulanta Velika Sejanica radno vreme od 07-14 h

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RADIĆE    04.05. 2021.god.

 1. Zdravstvena ambulanta Tulovo radno vreme od 07-14 h

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RADIĆE       29.04. 2021.god.

 1. Zdravstvena ambulanta Oruglica radno vreme od 09 – 12h

 ZDRAVSTVENA AMBULANTA RADIĆE    07.05. 2021.god.

 1. Zdravstvena ambulanta Velika Kopašnica radno vreme od 07-14h

VAKCINACIJA U SLEDEĆIM MESNIM ZAJEDNICAMA:

 1. Mesna zajednica – Mala Kopašnica –  28.04.2021. od 09h do 12h
 2. Mesna zajednica – Donje Sinkovce28.04.2021. od 09h do 12h
 3. Mesna zajednica – Donja Jajina  – 29.04.2021. od 09h do 12h
 4. Mesna zajednica – Gornje Krajince –  29.04.2021. od 09h do 12h
 5. Mesna zajednica – Vinarce 30.04.2021. od 09h do 12h
 6. Mesna zajednica – Čekmin –  30.04.2021. od 09h do 12h

Raspored vakcinacije Sinofarm vakcinom bez zakazivanja