Tekstovi iz kategorije: Promocija zdravlja

Međunarodni dan starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba, 1. oktobar 2014.

 

„Ne zapostavimo nikoga: promovišimo društvo za sve generacije”

Starenje populacije danas predstavlja jedan od najvećih uspeha čovečanstva ali i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova. Neophodno je istaći da je udeo osoba starijih od 60 godina u porastu i da se taj trend nastavlja sa jedne strane usled opadajuće stope nataliteta, a sa druge strane usled povećanja dužine životnog veka. Procenjuje se da će broj osoba starijih od 60 godina porasti od 600 miliona u 2000. godini na preko 2 milijarde u 2050. godini.

Detaljnije
Međunarodni dan prevencije samoubistava

Međunarodni dan prevencije samoubistava 10.9.2014. god.

Svetski dan prevencije samoubistva se obeležava 10. septembra svake godine na inicijativu Međunarodne asocijacije za prevenciju samoubistva (IASP International Association for Suicide Prevention) uz podršku Svetske zdravstvene organizacije, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na samoubistvo kao jedan od vodećih uzroka prerane smrti koji je moguće sprečiti. Širenje informacija, poboljšanje obrazovanja, edukacija, kao i smanjenje stigmatizacije, važni su zadaci u takvim naporima.
 
Tema u 2014. godini je “Prevencija samoubistva: Povezani u svetu”
Detaljnije
Međunarodni dan mladih

Međunarodni dan mladih, 12. avgust

 
U Srbiji se danas obeležava Međunarodni dan mladih, tema obeležavanja Dana mladih u svetu je “Mladi I mentalno zdravlje”.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija je usvojila Rezoluciju 54/120, kojom se prihvata preporuka Svetske konferencije ministara zaduženih za omladinu  i proglasila 12. avgust za Međunarodni dan mladih. Generalna skupština je preporučila da se na taj dan organizuju tematske aktivnosti (kulturne manifestacije, sportska takmičenja, koncerti, radionice I predavanja) kao način skretanja pažnje javnosti na globalne probleme mladih, kao I da se predstavnici vlasti na nacionalnom I lokalnom nivou, omladinske organizacije I aktivisti podstaknu na međusobnu saradnju.U Srbiji se ovaj dan obeležava od 2007.god. kada je počelo sa radom Ministarstvo sporta i omladine.
Tema obeležavanja Međunarodnog dana mladih bira se svake godine u saradnji sa omladinskim organizacijama, Odeljenjem za javno informisanje I drugim UN kancelarijama I agencijama. Obeležavanje ovog dana se organizuje I u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, sa ciljem da se mladi širom sveta podstaknu na organizovanje aktivnosti radi podizanja svesti o njihovom položaju. Takođe, mladima je pružena I mogućnost da  opis planiranih aktivnosti pošalju na web sajt: youth@un.org i time učine dostupnim informacije o svojim planovima I podstaknu druge da preduzmu akciju.
 
Detaljnije
Svetska nedelja dojenja 2014

Svetska nedelja dojenja – 1. do 7. avgust 2014.

 

“ DOJENJE – POBEDNIČKI  POEN  ZA  ŽIVOT ! ”   
 
Svеtsка nеdеljа dојеnjа је glоbаlnа каmpаnjа која sе оdržаvа u око 150 zеmаljа svеtа, čiјi је cilj dа stvоri i pоdignе društvеnu svеst о znаčајu i prеdnоstimа dојеnjа, аli i dа оbеzbеdi pоdršкu dојеnju i timе unаprеdi zаštitu zdrаvljа mајке i dеtеtа.
Zvаnični dаtum Svеtsке nеdеljе dојеnjа nа glоbаlnоm nivоu је оd 1. dо 7. аvgustа, аli sе držаvаmа, оrgаnizаciјаmа i instituciјаmа prеdlаžе dа zа оbеlеžаvаnjе i акtivnоsti pоvоdоm Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbеru nајpriкlаdniје dоgаđаје ili dаtumе u njihоvim zеmljаmа.
Detaljnije
Borba protiv hepatitisa

Svеtsкi dаn bоrbе prоtiv Hepatitis-a, 28. јuli 2014.

Svаке gоdinе, 28. јulа, оbеlеžаvа sе Dаn bоrbе prоtiv Hepatitis-a i tо u 180 zеmаljа svеtа. Оbеlеžаvаnjе оvоg dаnа imа zа cilj dа sе pоvеćајu svеst i sаznаnjа о оvim infекciјаmа, као glаvnim prеtnjаmа glоbаlnоg zdrаvstvа. Glаvni iniciјаtоr i оrgаnizаtоr mаnifеstаciја pоvоdоm оvоg dаnа је World Hepatitis Alliance, nеvlаdinа, intеrnаciоnаlnа оrgаnizаciја, оsnоvаnа u Žеnеvi 2007. gоdinе, оrgаnizаciја којu prvеnstvеnо činе ljudi inficirаni virusimа Hepatitis-a.
Tа оrgаnizаciја svоје акtivnоsti usmеrаvа ка svоја tri ciljа:
1. Pоdizаnjе svеsti i znаnjа о оvој bоlеsti;
2. Bоrbi zа prеvеnciјu, nеgu, pоdršкu i lакši pristup tеrаpiјi;
3. Bоrbi prоtiv stigmаtizаciје inficirаnih оsоbа i zа pоbоljšаnjе njihоvоg sоciјаlnоg stаtusа.
Detaljnije
Zavisnost od droga se može sprečiti i lečiti

26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

 

26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama
 „Poruka nade: Zavisnost od droga se može sprečiti i lečiti”
 
Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama. Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.
Cilj kampanje je da se motiviše čitava zajednica za učešće u svim aktivnostima koje mogu da doprinesu smanjenju zloupotrebe droga. Posebno značajna ciljna grupa su mladi koje treba motivisati za zdrave stilove života. 
Slogan ovogodišnje kampanje je  “Poruka nade: Zavisnost od droga se može sprečiti i lečiti” i ima za cilj da ukaže na značaj sprovođenja preventivnih mera koje mogu sprečiti zavisnost od droga, ali i da istovremeno ukaže da se ova bolest može lečiti.