Tekstovi iz kategorije: Novi korona virus COVID -19

PRAVILA PONAŠANJA U ŠKOLI TOKOM TRAJANJA EPIDEMIJE I PREVENCIJE KOVID-a-19

  Mаtеriјаl sаčinjеn u sаrаdnji Ministаrstvа zdrаvljа, Ministаrstvа prоsvеtе, nаuке i tеhnоlоšкоg rаzvоја, Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut“, Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје i UNICЕF-а.                                                                                                                                                 Nova školska godina počinje

Detaljnije
Idi na vrh strane