Arhiva tekstova za: 2021

Reč direktora

Naša strategija je da Zavod kao zdravstvena ustanova bude odgovarajuće struktuiran, uspešno rukovođen, efektivan, organizovan i adekvatno finansiran na putu ispunjenja ključnih ciljeva u oblasti pružanja zdravstvene zaštite sa stalnim unapređenjem kvaliteta zdravstvenih usluga. Samo na taj način, uz razvoj i edukaciju ljudskih resursa, razvoj tržišnih poslova i inovacija, korišćenjem informatičko komunikacione tehnologije i međusektorskom saradnjom obezbediće uslove za proaktivne pristupe…
Pročitaj ceo tekst >>>

Detaljnije