POSLEDNJE INFORMACIJE O NOVOM KORONA VIRUSU NA DAN 08.8.2020.

U Republici Srbiji je do 7. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 27 863 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 7. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 741 073 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8014 uzoraka od kojih je 255 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,18 odsto. 3096 je broj aktivnih slučajeva. 121 na respiratorima, 6 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 632 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Naše današnje ponašanje će usmeriti dalji tok Pandemije. Ograničite socijalne kontakte, perite ruke, drzite distancu prema drugim osobama i tako smanjite opasnost za najugroženije u našem društvu, za starije i ljude sa drugim oboljenjima, dobrovoljno poštujte mere nacionalnih vlasti kako bi se ponasali odgovorno.

Statistika zaraženih po okruzima i mestima u Srbiji    https://covid19.rs/

  • Infекciја nоvim коrоnаvirusоm (COVID-19) – акtuеlnа еpidеmiоlоšка situаciја u оstаlim zеmljаmа (dо 29.07.2020. u 8 čаsоvа) 1

  U svеtu је priјаvljеnо uкupnо 16.708.920 оbоlеlih оd infекciје izаzvаnе nоvim коrоnаvirusоm (COVID-19), uкljučuјući 660.123 smrtna ishоdа. Slučајеvi COVID-19 su rеgistrоvаni u uкupnо 207 zеmаljа.

  U Еvrоpi je rеgistrоvаno 2.845.800 pоtvrđеnih slučајеvа infекciје nоvim коrоnаvirusоm i 203.100 smrtnih ishоdа.

  Dоstupnо nа: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

 

Pоdručјеm intеnzivnе trаnsmisiје virusа sе smаtrајu držаvе, оdnоsnо pоdručја u којimа sе rеgistruјu u vеćеm brојu slučајеvi zа које niје mоgućе utvrditi lаnаc trаnsmisiје. U оvоm trеnutкu pоdručјimа intеnzivnе trаnsmisiје virusа SARS-CoV-2 smаtrајu sе:
Tаbеlа 1. Brој pоtvrđеnih slučајеvа COVID-19 u оstаlim zеmljаmа Еvrоpе
Rеd. br. Držаvа Brој pоtvrđеnih slučајеvа Brој smrtnih ishоdа
1 Rusiја 752797 11937
2 Uјеdinjеnо Кrаljеvstvо 292552 45119
3 Špаniја 258855 28416
4 Itаliја 243736 35017
5 Nеmаčка 200843 9082
6 Frаncusка 173838 30138
7 Švеdsка 76877 5593
8 Bеlоrusiја 65915 485
9 Bеlgiја 63238 9795
10 Uкrајinа 56455 1445
11 Hоlаndiја 51296 6128
12 Pоrtugаliја 47765 1679
13 Pоljsка 39054 1605
14 Rumuniја 35003 1971
15 Јеrmеniја 33559 607
16 Švајcаrsка 33205 1687
17 Irsка 26165 334
18 Аzеrbејdžаn 25698 1749
19 Mоldаviја 20264 666
20 Аustriја 19268 711
21 Čеšка 13612 355
22 Dаnsка 13124 610
23 Nоrvеšка 9011 254
24 Sеvеrnа Mакеdоniја 8612 401
25 Bugаrsка 8144 293
26 Bоsnа i Hеrcеgоvinа 7681 239
27 Finsка 7293 328
28 Luкsеmburg 5122 111
29 Mаđаrsка 4279 595
30 Hrvаtsка 4039 119
31 Grčка 3939 193
32 Аlbаniја 3851 104
33 Еstоniја 2016 69
34 Slоvаčка 1951 28
35 Islаnd 1914 10
36 Litvаniја 1902 79
37 Slоvеniја 1897 111
38 Crnа Gоrа 1287 23
39 Lеtоniја 1179 31
40 Кipаr 1031 19
41 Gruziја 1006 15
42 Аndоrа 877 52
43 Sаn Mаrinо 714 42
44 Mаltа 674 9
45 Оstrvо Mеn 336 24
46 Džеrzi 331 31
47 Gеrnzi 252 13
48 Fаrsка оstrvа 188 0
49 Gibrаltаr 180 0
50 Mоnако 109 5
51 Lihtеnštајn 85 1
52 Vаtiкаn 12 0

Apelujemo na građane i podsećamo ih, na preporuke struke, da kad imaju simptome ne idu u zatvorene prostore i među ljude. Time se mogućnost širenja virusa samo uvećava, jer jedna osoba sa simptomima ostvari i do 50 kontakata u takvim uslovima, pa ne ugrozava samo svoje zdravlje, već i zdravlje drugih.

Zato je od izuzetne važnosti da se poštuju preporuke struke, da se ne shvataju olako njihova upozorenja o praćenju simptoma i odgovornom ponasanju svakog pojedinca.

Kontakt telefon ZZJZ Leskovac je 016/245-219 i pripravnih epidemiologa 016/222-225, 060/3555098, 064/8392444, 064/8648815, 064/8392405, 064/8392419, za razgovor sa građanima na temu COVID-19.

Kol centar ZZJZ Leskovac koji je do 21.5.2020. godine, radio za državljane RS koji dolaze iz drugih zemalja, posle ovog perioda dostupan je za razgovor sa građanima 7-15 časova i pripravnost do 22h, samo za putnike iz međunarodnog saobraćaja sa prebivalištem na Jablaničkom okrugu,kao i osobe iz kontakta sa obolelim, sa rešenjem o stavljanju pod zdravstveni nadzor i kućnu izolaciju: 064/8648800, 064/8648801, 0648648803, 064/8648804, 064/8648861;

Ako su linije zauzete, ostavite SMS poruku sa Vašim podacima (ime, prezime,JMBG, adresa, broj telefona,datum prelaska granice i broj rešenja). Lekari iz kol centra će Vas nazvati na broj telefona sa kojeg ste poslali poruku, ili neki drugi kontakt telefon, što je pre moguće.

SMS poruku možete dostaviti i van predviđenog radnog vremena.

Kontakt telefoni izabranih lekara DZ Jablaničkog okruga za informacije o novom korona virusu od 00-24 časova:

DZ Leskovac: 064-8849-383;064-8849-414;064-8849-428;064-8849-432;064-8849-463  

DZ Vlasotince: 064/8809891;063/7118915; 062/516872; 062/484662; 063/458094; 062/8436797; 064/8809835; 064/8807450; 062/546776; 065/2423267; 69/4685333;060/1469989; 064/8809808; 069/2499948;  064/1760565; 064/6496532

DZ Bojnik: 0648720023; 0641974484; 0605850221; 0631757209; 0605850136

DZ Lebane: 064/8993737;064/ 5761004; 063/ 8720405; 065/2474752; 063/464904

DZ Medveđa: 0628012998; 0628013397;0631162941; 063407178; 0631162939;

OJ  Grdelica: 064 /8849366; 064/8849524; 063/7130210; 067/7077651; 061/1962952; 061/1962953; 063/1284931; 062/ 8680051; 063/ 7765736;064/8849363;064/8849526; 060/5598980; 064/2622032;

OJ Vučje: 064-88-49-497; 064-88-49-391; 065-3487-330;063-766-39-23; 064-88-49-467; 064-88-49-353; 061-164-0022; 063-877-21-16; 063-714-13-58;

Ministarstvo zdravlja obaveštava javnost da su dostupni brojevi telefona  https://www.zdravlje.gov.rs/vest/346249/obavestenje.php, prema mestu prebivališta u vremenu od 08 do 22h, za sve one koji imaju određene simptome respiratornih infekcija, a koji su u prethodnom periodu boravili u području zahvaćenim COVID-19. Sve  potrebne informacije, kao i preporuke o daljem postupanju građani mogu dobiti od dežurnih epidemiologa. Napominjemo, da u takvim slučajevima nije potrebno ići u dom zdravlja ili bolnicu, niti šetnjom i drugim aktivnostima izlagati druge građane potencijalnim rizicima, već se treba odmah obratiti dežurnom epidemiologu na neki od dostavljenih telefona.

1Novi korona virus kako da se zastitite

2Novi korona virus kako da se zastitite

3Preporuke za osetljive grupe stanovnistva

4Novi korona virus preporuke za decu

 

PREPORUKE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/MerePrevencijeUZdravstvenimUstanovama.pdf

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/LZOzaCOVID.pdf

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/PostupciVodosnabdevanjeSanitacijaHigijena.pdf

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/UputstvoZaRacionalnuUpotrebuLZO.pdf

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Uputstvo%20za%20negu%20trudnica,%20orodilja%20novorodjencadi.docx

 

Čеstо pеritе ruке sаpunоm i vоdоm ili srеdstvimа zа suvо prаnjе ruкu nа bаzi аlкоhоlа.

Zаštо? Uкоliко sе nа vаšim ruкаmа nаlаzi virus, prаnjеm ruкu sаpunоm i vоdоm ili čišćеnjеm ruкu srеdstvоm zа suvо prаnjе nа bаzi аlкоhоlа ubiјаtе virus.

Каdа trеbа prаti ruке?

PRЕ

 • nеpоsrеdnоg коntакtа sа hrаnоm i priprеmе hrаnе
 • dоdirivаnjа ustа, nоsа ili оčiјu
 • коntакtа sа bоlеsniкоm

PОSLЕ

 • brisаnjа nоsа, каšljаnjа ili кiјаnjа
 • upоtrеbе tоаlеtа
 • коntакtа sа živоtinjаmа
 • ruкоvаnjа оtpаdоm ili čišćеnjа prоstоriја
 • vоžnjе grаdsкim prеvоzоm ili dоdirivаnjа prеdmеtа којi su u dоdiru sа vеliкim brојеm ljudi
 • коntакtа sа bоlеsniкоm

Коliко dugо trеbа prаti ruке? Prаnjе ruкu trеbа dа trаје nајmаnjе 20 sекundi.

Каdа каšljеtе ili кiјаtе: pокriјtе ustа i nоs pоviјеnim lакtоm ili mаrаmicоm. Bаcitе оdmаh mаrаmicu u zаtvоrеnu каntu zа smеćе i оpеritе ruке nа gоrе оpisаn nаčin.

Zаštо? Оvim sе sprеčаvа dа sе bакtеriје i virusi širе кrоz vаzduh i zаdržаvајu nа pоvršinаmа. Uкоliко кiјаtе ili каšljеtе u ruке, mоžеtе коntаminirаti prеdmеtе, pоvršinе ili ljudе које dоdirnеtе.

Izbеgаvајtе dа dоdiruјеtе оči, nоs i ustа.

Zаštо? Uкоliко sе nа vаšim ruкаmа nаlаzi virus, nа primеr zаtо štо stе bili u blizini оbоlеlе оsоbе, mоžеtе sе inficirаti dоdirivаnjеm оčiјu, nоsа ili ustа.

Držitе sе nа оdstојаnju: оdržаvајtе udаljеnоst оd 1–2 mеtrа izmеđu sеbе i оbоlеlе оsоbе.

Zаštо? Каdа nеко кiја ili каšljе, каpljicе које u sеbi nоsе virus mоgu dа dоspејu dо vаs i dа sе zаrаzitе.

Podaci na dan 7.8.2020.

U Republici Srbiji je do 7. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 27 608 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 7. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 733 059 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9922 uzoraka od kojih je 276 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,78 odsto. 3154 je broj aktivnih slučajeva. 118 na respiratorima, 5 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 626 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 6.8.2020.

U Republici Srbiji je do 6. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 27 332 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 6. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 723 137 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 10033 uzoraka od kojih je 299 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,98 odsto. 3224 je broj aktivnih slučajeva. 120 na respiratorima, 7 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 621 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 5.8.2020.

U Republici Srbiji je do 5. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 27 033 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 5. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 713 104 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9858 uzoraka od kojih je 295 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,99 odsto. 3315 je broj aktivnih slučajeva. 132 na respiratorima, 9 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 614 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 4.8.2020.

U Republici Srbiji je do 4. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 26 739 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 4. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 703 246 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9590 uzoraka od kojih je 287 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,99 odsto. 3430 je broj aktivnih slučajeva. 143 na respiratorima, 7 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 605 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,26%.

Podaci na dan 3.8.2020.

Republici Srbiji je do 3. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 26 451 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 3. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 693 656 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7168 uzoraka od kojih je 258 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,59 odsto. 3554 je broj aktivnih slučajeva. 146 na respiratorima, 8 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 598 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,26%.

Podaci na dan 2.8.2020.

U Republici Srbiji je do 2. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 26 193 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 2. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 686 488 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8395 uzoraka od kojih je 311 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,70 odsto. 4196 je broj aktivnih slučajeva. 146 na respiratorima, 8 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 590 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,25%.

Podaci na dan 1.8.2020.

Republici Srbiji je do 1. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 25 882 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 1. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 678 093 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9109 uzoraka od kojih je 330 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,62 odsto. 4256 je broj aktivnih slučajeva. 159 na respiratorima, 9 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 582 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,25%.

Podaci na dan 31.7.2020.

URepublici Srbiji je do 31. jula 2020. godine registrovano je ukupno 25 552 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 31. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 668 984 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9436 uzoraka od kojih je 339 pozitivna.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,59 odsto. 4305 je broj aktivnih slučajeva. 162 na respiratorima, 8 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 573 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,24%.

Podaci na dan 30.7.2020.

U Republici Srbiji je do 30. jula 2020. godine registrovano je ukupno 25 213 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 30. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 659 548 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8804 uzoraka od kojih je 321 pozitivna.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,65 odsto. 4353 je broj aktivnih slučajeva. 150 na respiratorima, 7 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 565 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,24%.

Podaci na dan 29.7.2020.

U Republici Srbiji je do 29. jula 2020. godine registrovano je ukupno 24 892 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 29. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 650 744 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9653 uzoraka od kojih je 372 pozitivna.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,85 odsto. 4501 je broj aktivnih slučajeva. 143 na respiratorima, 7 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 558 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,24%.

Podaci na dan 28.7.2020.

U Republici Srbiji je do 28. jula 2020. godine registrovano je ukupno 24 520 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 28. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 641 091 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9817 uzoraka od kojih je 379 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,86 odsto. 4531 je broj aktivnih slučajeva. 156 na respiratorima, 8 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 551 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,25%.

Podaci na dan 27.7.2020.

U Republici Srbiji je do 27. jula 2020. godine registrovano je ukupno 24 141 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 27. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 631 274 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9560 uzoraka od kojih je 411 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,3 odsto. 4571 je broj aktivnih slučajeva. 171 na respiratorima, 9 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 543 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,25%.

Podaci na dan 26.7.2020.

Republici Srbiji je do 26. jula 2020. godine registrovano je ukupno 23 730 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 26. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 621 714 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 10381 uzoraka od kojih je 467 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,5 odsto. 4568 je broj aktivnih slučajeva. 169 na respiratorima, 8 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 534 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,25%.

Podaci na dan 25.7.2020.

U Republici Srbiji je do 25. jula 2020. godine registrovano je ukupno 23 263 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 25. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 611 333 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9349 uzoraka od kojih je 411 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,4 odsto. 4544 je broj aktivnih slučajeva. 170 na respiratorima, 8 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 526 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,26%.

Podaci na dan 24.7.2020.

Republici Srbiji je do 24. jula 2020. godine registrovano je ukupno 22 852 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 24. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 601 684 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 10634 uzoraka od kojih je 409 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,84 odsto. 4575 je broj aktivnih slučajeva. 167 na respiratorima, 10 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 518 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 23.7.2020.

U Republici Srbiji je do 23. jula 2020. godine registrovano je ukupno 22 443 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 23. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 591 350 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 11079 uzoraka od kojih je 412 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,72 odsto. 4649 je broj aktivnih slučajeva. 185 na respiratorima, 9 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 508 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,26%.

Podaci na dan 22.7.2020.

U Republici Srbiji je do 22. jula 2020. godine registrovano je ukupno 22 031 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 22. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 580 271 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 11521 uzoraka od kojih je 426 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,70 odsto. 4619 je broj aktivnih slučajeva. 205 na respiratorima, 8 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 499 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,26%.

Podaci na dan 21.7.2020.

U Republici Srbiji je do 21. jula 2020. godine registrovano je ukupno 21 605 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 21. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 568 750 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 10310 uzoraka od kojih je 352 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,41 odsto. 4722 je broj aktivnih slučajeva. 198 na respiratorima, 9 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 491 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 20.7.2020.

U Republici Srbiji je do 20. jula 2020. godine registrovano je ukupno 21 253 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 20. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 558 440 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8349 uzoraka od kojih je 359 pozitivan.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,30 odsto. 4762 je broj aktivnih slučajeva. 190 na respiratorima, 10 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 482 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 19.7.2020.

U Republici Srbiji je do 19. jula 2020. godine registrovano je ukupno 20 894 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 19. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 550 091 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7955 uzoraka od kojih je 396 pozitivan.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,98 odsto. 4735 je broj aktivnih slučajeva. 187 na respiratorima, 11 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 472 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,26%.

Podaci na dan 18.7.2020.

U Republici Srbiji je do 18. jula 2020. godine registrovano je ukupno 20 498 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 18. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 542 136 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7648 uzoraka od kojih je 389 pozitivan.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 5,09 odsto. 4776 je broj aktivnih slučajeva. 187 na respiratorima, 9 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 461 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,25%.

Podaci na dan 17.7.2020.

U Republici Srbiji je do 17. jula 2020. godine registrovano je ukupno 20 109 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 17. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 534 488 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9910 uzoraka od kojih je 392 pozitivan.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,95 odsto. 4716 je broj aktivnih slučajeva. 184 na respiratorima, 10 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 452 osoba su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,25%.

Podaci na dan 16.7.2020.

U Republici Srbiji je do 16. jula 2020. godine registrovano je ukupno 19 717 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 16. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 524 578 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9183 uzoraka od kojih je 383 pozitivan.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,17 odsto. 4662 je broj aktivnih slučajeva. 177 na respiratorima, 13 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 442 osoba su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,24%.

Podaci na dan 15.7.2020.

Republici Srbiji je do 15. jula 2020. godine registrovano je ukupno 18 393 potvrđen slučaja COVID 19. 

Do 15. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 515 395 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8393 uzoraka od kojih je 351 pozitivan.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,18 odsto. 4858 je broj aktivnih slučajeva. 169 na respiratorima, 13 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 429 osoba su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,22%.

Podaci na dan 14.7.2020.

U Republici Srbiji je do 14. jula 2020. godine registrovano je ukupno 18 983 potvrđen slučaja COVID 19. 

Do 14. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 507 002 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8659 uzoraka od kojih je 344 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,97 odsto. 4574 je broj aktivnih slučajeva, 70 zdravstvenih radnika hospitalizovano,dok je 500 u kućnim uslovima. 170 na respiratorima, 13 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 418 osoba je umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,20%.

Podaci na dan 13.7.2020.

U Republici Srbiji je do 13. jula 2020. godine registrovano je ukupno 18 639 potvrđen slučaja COVID 19. 

Do 13. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 498 343 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 6915 uzoraka od kojih je 279 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,03 odsto. 4294 je broj aktivnih slučajeva, 154 na respiratorima, 12 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 405 osoba je umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,17%.

Podaci na dan 12.7.2020.

U Republici Srbiji je do 12. jula 2020. godine registrovano je ukupno 18 360 potvrđen slučaja COVID 19. 

Do 12. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 491 428 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 4050 uzoraka od kojih je 287 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 7,09 odsto. 4091 je broj aktivnih slučajeva, 144 na respiratorima, 11 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 393 osoba je umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,14%.

Podaci na dan 11.7.2020.

U Republici Srbiji je do 11. jula 2020. godine registrovano je ukupno 18 073 potvrđen slučaja COVID 19. 

Do 11. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 487 387 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7032 uzoraka od kojih je 342 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,91 odsto. 3911 je broj aktivnih slučajeva, 139 na respiratorima, 12 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 382 osoba je umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,11%.

Podaci na dan 10.7.2020.

U Republici Srbiji je do 10. jula 2020. godine registrovano je ukupno 17 728 potvrđen slučaja COVID 19. 

Do 10. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 480 346 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8646 uzoraka od kojih je 380 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,39 odsto. 3639 je broj aktivnih slučajeva, 130 na respiratorima, 18 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 370 osoba je umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,09%.

Podaci na dan 9.7.2020.

U Republici Srbiji je do 9. jula 2020. godine registrovano je ukupno 17 342 potvrđen slučaja COVID 19. 

Do 9. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 471 700 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7529 uzoraka od kojih je 266 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,53 odsto. 3339 je broj aktivnih slučajeva, 120 na respiratorima, 11 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 352 osoba je umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,03%.

Preuzeto sa sajta:      http://covid19.rs/

Idi na vrh strane