Primedbe i pohvale korisnika

Poštovani korisnici,
u cilju ostvarivanja prava i povecanja zadovoljstva korisnika naših usluga, na ovoj stranici dajemo Vam mogucnost da nam elektronskom poštom ili u direktnom kontaktu, uputite pohvale, predloge za poboljšanja, primedbe, sugestije i žalbe
Rukovodilac za upravljanje sistemom kvaliteta u Zavodu za javno zdravlje Leskovac je:
Dipl.ing. Marijana Bogdanović
ul. Maksima Kovačevića 11, IV sprat, kancelarija br. 49, Leskovac
tel. 064/8648814
mail: marijana.bogdanovic@zzjzle.org.rs
Odgovor ćemo Vam dostaviti u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora.

ZA KORISNIKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Prava korisnika zdravstvene zaštite definisana su Zakonom o pravima pacijenata, Sl. glasnik RS broj 45/13. O pravima i odgovornostima pacijenata možete se informisati na http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/2013/Jun/Jul2013ZakonOPravimaPacijenata.pdf.
U skladu sa zakonom, organi lokalne samouprave imenovali su savetnika pacijenata koji će obavljati poslove zaštite prava pacijenata i pružati potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.
Savetnik za zaštitu prava pacijenata je:
Dipl. pravnik Aleksandar Aranđelović,
Osmospratnica, drugi ulaz, drugi sprat, kancelarija br. 15, Leskovac
tel. 064/8974023

Savet ili informaciju o svojim pravima možete zatražiti utorkom, sredom i četvrtkom od 10,00-12,00 sati.