Medicinski potrošni materijal

R. BROJ MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL  Konačno stanje
1 Bris bez tube, uretralni 300
2 Komplet za bris 3100
3 Štapići za bris – Drveni 4000
4 Petrijeve PVC šolјe 16375
5 Posuda za urin 500
6 Igla za špric – Igla za špric sterilna
dimenzije  0.8 h 40
700
7 Igla za špric – Igla za špric sterilna
dimenzije  0.6 h 25
50
8 Špric – Plastični špric sa klipom od gumice,  sterilan 10 ml, trodelni bez igle 50
9 Špric – Plastični špric sa klipom od gumice,  sterilan 5 ml, trodelni bez igle 400
10 Vata papirna – Celulozna papirna vata nesterilna za jednokratnu upotrebu pakovanje 1kg 1
11 Vata sanitetska – Rolovana sanitetska vata, izrađena  od pamuka i vlakana pamučnog porekla, bela, mekana, čista i hemijski neutralna 1kg 10
12 Rukavice za jednokratnu upotrebu –
Nitrilne rukavice za jednokratnu
upotrebu veličina M  1/100
200
13 Rukavice za jednokratnu upotrebu – veličina S  1/100 100
14 Nastavci – Nastavci za mikropipete žuti 2100
15 Nastavci – Nastavci za mikropipete plavi 1000
16 Žuti kontejner 3 lit 2
17 Mikrotitracione pločice – sa U dnom 8
18 Poklopac za mikrotitracione ploče – sa U dnom 8
19 Alkohol 96% 4
20 Kanta sa klatnom 1

 

Idi na vrh strane