Delatnost

Zavod za javno zdravlje Leskovac je zdravstvena ustanova koja obavlja socijalno-medicinsku, higijensko-ekološku, epidemiološku i mikrobiološku zdravstvenu delatnost na teritoriji Jablaničkog okruga kroz sledeće aktivnosti:

“Programi javnog zdravlja” – finansiranje iz budžeta RS na osnovu ugovora sa Ministarstvom zdravlja

  • Praćenje i analiza zdravstvstvenog stanja stanovništva
  • Razvoj zdravstvenog informacionog sistema
  • Praćenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova
  • Aktivnost promocija zdravlja
  • Prevencija i kontrola zaraznih bolesti
  • Evidencija i praćenje HNO
  • Praćenje faktora rizika u životnoj sredini
  • Mikrobiologija javnog zdravlja
  • Organizacija spremnosti za vanredna stanja

Finansiranje iz sredstava zdravstvenog osiguranja, na osnovu ugovora sa RFZO

  • Planiranje i organizacija zdravstvene zaštite
  • Aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti
  • Sprovođenje programa imunizacije stanovništva
  • Pružanje usluga korisnicima u oblasti bakteriologije, parazitologije i virusologije
  • Upravljanje medicinskim otpadom

Poslovi koji se ne finansiraju iz budžeta

  • Obavljanje zdravstvenih pregleda zaposlenih
  • Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
  • Pružanje usluga u oblasti bakteriologije, parazitologije i virusologije koje nisu pokrivene obaveznim zdravstvenim osiguranjem
  • Ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće
  • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe na zahtev, po ugovoru, po nalogu inspekcijskih organa
  • Ispitivanje bezbednosti hrane na zahtev, po ugovoru, po nalogu inspekcijskih organa
  • Ispitivanje kvaliteta površinskih i otpadnih voda
  • Kontrole uspešnosti sterilizacije
  • Ispitivanje bakteriološke kontaminacije vazduha i površina u bolničkoj sredini
  • Ispitivanje bakteriološke kontaminacije predmeta, površina i ruku koje dolaze u kontakt sa hranom
  • Usluge Savetovališta za dijetetiku
  • Ispitivanje kvaliteta zemljišta
Idi na vrh strane