Tekstovi iz kategorije: Saveti i edukacija

Higijena tokom Roštiljijade

PRАVILNА I BЕZBЕDNА ISHRАNА U LЕТNјIМ МЕSЕCIМА I ТОKОМ RОŠТILjIЈАDЕ U LЕSKОVCU

 

Тоkоm lеtnjеg pеriоdа, pоsеbnо kаdа su оvаkо visоkе tеmpеrаturе, pоtrеbnо је biti оprеzаn prilikоm kupоvinе, nаčinа čuvаnjа i оbrаdе nаmirnicа. Kоrišćеnjеm zdrаvstvеnо isprаvnih i kvаlitеtnih nаmirnicа оbеzbеđuјеmо nе sаmо pоtrеbаn еnеrgеtski unоs zа svаkоdnеvnе аktivnоsti vеć, štо је јоš vаžniје, štitimо nаšе zdrаvlје.
Detaljnije
More

Sve blagodeti mora za vaše zdravlje

 

Reč “odmor” mnoge od nas podseća na plavo nebo, sunčane plaže i kristalno čisto, osvežavajuće more. Morski vazduh i voda zaista su dobri kako za našu dušu, tako i za telo.
 
Talasoterapija – lečenje morskom vodom, potiče iz Grčke. Koristila se za lečenje ekcema, artritisa, astme, psorijaze i bolova u leđima. Hipokrat je otkrio lekovita svojstva morske vode posmatrajući njeno delovanje na rane.
 
U Francuskoj su još sredinom 19. Veka otvoreni centri za lečenje zdravstvenih tegoba pomoću morske vode i onoga što se u njoj nalazi.
 
U čemu je tajna?
Deca u bazenu

Bazeni – bezbedno kupanje

Na visokim temperaturama jedino pravo osveženje pruža kupanje u moru ili bazenu. Plivanje ima višestruko pozitivan efekat na zdravlje. Međutim, u odnosu na to u kojoj vodenoj površini plivamo, izloženi smo različitim zdravstvenim rizicima.
Najznačajniji su, svakako, mikrobiološki rizici (zarazne bolesti i infekcije), ali se ne mogu zanemariti ni štetni efekti nusprodukata dezinfekcije (bazeni) ako se ona ne radi prema protokolu. Rizik od obolevanja je veći što je manja vodena površina i što je sporija izmena vode. Razlog za to je što se takve vode lakše zasite štetnim materijama i mikroorgani .
 
 
Detaljnije

Prеpоrukе Мinistаrstvа zdrаvlја u vеzi sа visоkim tеmpеrаturаmа

Prеmа pоdаcimа SZО, u lеtnjеm pеriоdu , а pоsеbnо zа vrеmе trајаnjа tоplоtnоg tаlаsа, pоstојi pоvеćаnа оpаsnоst оd pоgоršаnjа hrоničnih оbоlјеnjа (еndоkrinih, kаrdiо – vаskulаrnih, оbоlјеnjа rеspirаtоrnоg i drugih sistеmа), kоја mоgu dоvеsti i dо smrtnоg ishоdа. Мnоgi smrtni ishоdi mоgu sе sprеčiti prеduzimаnjеm оdgоvаrајućih mеrа nа ličnоm i kоlеktivnоm nivоu.
Starije osobe i leto

PRAKTIČNI SAVETI ZA ZAŠTITU STARIH TOKOM LETA

 

Leto je pravo vreme da uživate u aktivnostima van kuće – šetnje, putovanja, plivanje, rekreacija . Da bi leto proteklo onako kako Vi želite neophodno  je primeniti  uobičajenu proceduru  da bi ovaj period bio bez posledica po Vaše zdravlje.
 
Poželjno je da svi boravimo što više van kuće i budemo aktivni u skladu sa svojim mogućnostima, ali da se to uradi bezbedno da bi osetili sve dobrobiti letnjih aktivnosti. 
Detaljnije
Sunce

PONAŠANJE I MERE ZAŠTITE STARIH ZA VREME TOPLIH LETNJIH TALASA

Preporučene mere zaštite zdravlja starijih osoba, pri izlaganju visokim temperaturama vazduha, naročito obolelih od kardiovaskularnih i drugih hroničnih bolesti:
1.Starije osobe se nikako ne smeju izlagati sunčevom zračenju u razdoblju od 10 do 17 časova, naročito ne stariji srčani bolesnici niti bolesnici oboleli od šećerne bolesti u strijem životnom dobu;
 
2.Prilikom izlaska iz kuće/stana, starije osobe moraju obavezno zaštiti glavu šeširom, maramom ili kapom;
 
3.Preporučuje se da tečnost uzimaju redovno, do 2 litre dnevno, bilo kao 8 čaša negazirane vode, bilo u obliku supa ili čorba, variva ili čajeva. Preporučuje se izbegavanje prženih, pohovanih, slatkih i jako zasoljenih i začinjenih jela, uz konzumiranje puno sezonskog voća i povrća, pridržavajući se pri tome osnovnih pravila zdrave ishrane;
Detaljnije
Preventivna zaštita od gripa

Prevencija respiratornih infekcija

Akutne respiratorne infekcije predstavljaju najčešće infekcije savremenog čoveka. U ovu grupu oboljenja svrstavaju se infekcije respiratornog trakta izazvane različitim mikroorganizmima, ali u najvećoj meri reč je o virusnim infekcijama.
Najznačajnije preventivne mere u cilju sprečavanja oboljevanja od akutnih respiratornih bolesti jesu u domenu održavanja mera lične higijene. Uzročnici akutnih respiratornih bolesti prenose se bilo direktnim kontaktom (kašljane, kijanje, rukovanje sa obolelom osobom, poljubac, i slično), bilo indirektnim kontaktom (preko predmeta zajedničke upotrebe koji su prethodno kontaminirani od strane obolele osobe). Prevencija akutnih respiratornih infekcija podrazumeva u prvom redu redovno pranje ruku, pokrivanje usta maramicom pri kijanju i kašljanju, higijenski način odlaganja izlučevina iz nosa, i slično. Treba izbegavati odlaske u posete kod lica obolelih od akutnih respiratornih infekcija, a takođe je bitno da se obolela lica što manje kreću među zdravim osobama odnosno savetuje se da ostanu u kući do ozdravljenja.
Detaljnije
Idi na vrh strane