Javne nabavke u 2019. godini

2/19 Nabavka i ugradnja električnog kotla sa pripadajućom opremom
Rok za dostavu ponuda do 23.05.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija


8/19 Brzi testovi za aparat “Quanti-Tray Sealer Plus”
Rok za dostavu ponuda do 21.05.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija


6/19 Ogrev
Rok za dostavu ponuda do 21.05.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Оdluka o dodeli ugovora


4/19 Sredstva za DDD poslove
Rok za dostavu ponuda do 16.05.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora


3/19 Hemikalije
Rok za dostavu ponuda do 15.05.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora


1a-1/19 Mikrobiološki preparata
Rok za dostavu ponuda do 08.02.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori


12/19 Medicinski potrošni materijal
Rok za dostavu ponuda do 08.02.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


1a/19 Mikrobiološki preparati
Rok za dostavu ponuda do 26.02.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 1
Odluka o dodeli ugovora


1/19 Laboratorijska oprema – Imunohemijski analizator
Rok za dostavu ponuda do 15.01.2019. god. do 11.30 h

Poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Idi na vrh strane