• Zavod za javno zdravlje Leskovac
  • Zavod za javno zdravlje Leskovac
  • Zavod za javno zdravlje Leskovac
  • Zavod za javno zdravlje Leskovac
Previous Next
 

Polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike i saradnike sa srednjom i višom stručnom spremom organizuje se u Zavodu za javno zdravlje Leskovac. Polaganje organizuje Ispitna komisija imenovana od strane Ministarstva zdravlja br. 152-02-01999/2012-14 od 09.08.2012.godine.

Potrebna dokumentacija:

1. Čitko popunjen Zahtev za prijavu polaganja stručnog ispita.


2. Potrebna dokumentacija:
- Pripravnička knjižica sa uredno popunjenim datumima, pečatima i potpisom odgovornog lica
- Diploma ili uverenje (overena fotokopija)
- Za udate fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (ne mora biti overen)
- Uplata =8.990,00 din na ime troškove polaganja stručnog ispita:
• uplatu izvršiti na žiro račun: 840-406667-96 , svrha uplate: polaganje stručnog ispita ili
• na blagajni Zavoda – kancelarija br. 9

Dokumentaciju predati u kancelariji br. 10

Za sve ostale informacije kandidati se mogu javiti Dragani Stojković 016/235-652.


PREUZIMANJE

- Prijava_za_polaganje_sajt.doc

- Sastav ispitnih komisija

ISPITNA PITANJA

- Opšti deo

- Medicinska sestra opšti smer

- Medicinska sestra opšti smer hirurgija

- Stomatološka sestra

- Farmaceutski tehničar

- Farmaceutski tehničar - mikrobiologija

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com