• Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
Previous Next
 

U Zavodu prema važećoj sistematizaciji postoje sledeće organizacione jedinice:

 1. Centar za promociju zdravlja
 2. Centar za analizu, planiranje, organizaciju zdravstvene zaštite i informatiku sa biostatistikom u zdravstvu
  • Odeljenje za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite;
  • Odeljenje za biostatistiku  i informatiku u zdravstvu;
 3. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
  • Odsek za opštu epidemiologiju i hronične nezarazne bolesti;
  • Odsek za imunizaciju i respiratorne zarazne bolesti;
  • Odsek za bolničke infekcije, polno prensive i ostale zarazne bolesti;
  • Odsek za zdravstveni nadzor i crevne zarazne bolesti;
  • Odsek za DDD poslove, zoonoze i transmisivne zarazne bolesti
 4. Centar za higijenu i humanu ekologiju
  • Odeljenje za uzorkovanje, prijem uzoraka i monitoring;
  • Odsek za higijenu i humanu ekologiju;
   • Odsek za pravilnu ishranu, zdravstvenu bezbednost hrane i školsku higijenu;
  • Odeljenje za ekotoksikologiju;
  • Odeljenje za sanitarnu hemiju i instrumentalna ispitivanja;
 5. Centar za mikrobiologiju
  • Odeljenje za prijem materijala, virusologiju i serologiju;
  • Odsek za urnokulture i genitalne sekrete;
  • Odsek za briseve i piokulture;
  • Odeljenje za koprokulture, parazitologiju i mikologiju;
  • Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju;
 6. Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove
  • Odeljenje za ekonomsko - finansijske i računovodstvene poslove;
  • Odeljenje za pravne, opšte i tehničke poslove

Organizaciona_sema_ZZJZ_17_3_2018.pdf

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com