Информација о епидемијама малих богиња на територији општине Бојник, Власотинце, Града Лесковца, и фабрици JEANSI SERBIA DOO Лесковац на дан 20.7.2018. год.

На територији Јабланичког округа од почетка октобра 2017. године закључно са 20.07.2018.године регистровано је укупно 620 случајева сумњи малих богиња.Укупно на територији Јабланичког округа до 20.07.2018. године оболело је и потврђено 511 случаја малих богиња.
Завод за јавно здравље Лесковац је дана 05.12.2017. године пријавио епидемију малих богиња на територији општине Бојник. Од датума пријаве епидемије до 20.07.2018. године оболело је 109 лица.
Највећи број оболелих у епидемији у Бојнику је у узрасту од 30-39 годинa (32 оболелих лица); узрасту од 0-4 (25 оболелих лица); затим у узрасту 40-49 година(19 оболелих лица) и у узрасту 10-19 година (14 оболела лица)
Од укупног броја оболелих у Бојнику 89,8% су невакцинисани, непотпуно вакцинисани и непознатог вакциналног статуса.
Од укупног броја оболелих (109) у епидемији у Бојнику четворо (4) су здравствени радници из Дома здравља Бојник.
Завод за јавно здравље Лесковац је дана 04.01.2018. године пријавио епидемију малих богиња у граду Лесковцу. Од датума пријаве епидемије до 20.07.2018. године оболело је 361 лица. Највећи број оболелих у епидемији у граду Лесковцу је у узрасту од 30-39 годинa (147 оболелих); у узрасту од 20-29 (87 оболелих лица); узраста 40-49 година (44 оболелих лица); 0-4 (36 оболелих лица).
Од укупног броја оболелих у граду Лесковцу 90.00 % су невакцинисани, непотпуно вакцинисани и непознатог вакциналног статуса.
Од укупног броја оболелих у епидемији у граду Лесковцу седморо (7) су здравствени радници из Опште болнице Лесковац.
Завод за јавно здравље Лесковац је дана 15.06.2018. године пријавио епидемију малих богињa у ФАБРИЦИ JEANSI SERBIA DOO ЛЕСКОВАЦ. Од датума пријаве епидемије до 20.07.2018. године оболело је 58 лица.
Старосна структура упошљеника JEANSI SERBIA DOO у Лесковцу: највећи број оболелих је рођен у периоду од 1982. до 1996. године. Ради се о годиштима која су у највећем броју примила по две дозе ММР вакцине, јер је обухват вакцинацијом против малих богиња у Јабланичком округу за наведена годишта био 95%.
Сви оболели су имали лаку клиничку слику: температура, кашаљ, макулопапулозна оспа. Није било компликација.
Већина оболелих су лица која живе у селима Вучјанског краја (Доња Јајна, Бели Поток, Трњане, Горина, Брза, Тодоровце, Вучје…..).
Завод за јавно здравље Лесковац је дана 22.02.2018. године пријавио епидемију малих богиња на територији општине Власотинце. Од датума пријаве епидемије до 20.07.2018. године оболело је 33 лица.
Највећи број оболелих у епидемији у Власотинцу је у узрасту од 30-39 годинa (15 оболела лица); у узрасту 40-49 година(9 оболела лица), у узрасту од 20-29 година (7 оболела лица), затим у узрасту 5-9 год. (2 оболела лица);
Од укупног броја оболелих у Власотинцу 78,5% су невакцинисани, непотпуно вакцинисани и непознатог вакциналног статуса.
Од укупног броја оболелих (33) у епидемији у Власотинцу четворо (4) су здравствени радници из Дома здравља Власотинце.
Епидемиолошко испитивање у све четри епидемије и даље је у току.
Након пријављених епидемија малих богиња у општини Бојник, граду Лесковцу, општини Власотинце и епидемије малих богињa у ФАБРИЦИ JEANSI SERBIA DOO ЛЕСКОВАЦ. даље се на Јабланичком округу спроводе пооштрене мере епидемиолошког надзора над морбилима, а у општини Бојник,граду Лесковцу општини Власотинце додатне активности у жаришту епидемија.
ЗЗЈЗ Лесковац предузима све мере у циљу спречавања ширења малих богиња.

У Лесковцу 20.07.2018.године
Центар за контролу и превенцију болести
ЗЗЈЗ Лесковац