Arhiva tekstova za: 2014

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine proglasila 25. novembar za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kako bi se podigla svest o činjenici da su žene širom sveta žrtve seksualnog, psihičkog, fizičkog, porodičnog nasilja, zlostavljanja i mnogih drugih vidova nasilja. Ovaj datum je odabran kao sećanje na brutalno ubistvo sestara Mirabal, političkih aktivistkinja, koje se dogodilo 1960. godine u Dominikanskoj Republici. Ovim datumom u Republici Srbiji počinje i akcija „16 dana aktivizma” koja traje do 10. decembra, kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava.

„Zdrava ishrana i dijabetes” – Svetski dan dijabetesa, 14. novembar

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа, 14. nоvеmbаr, оznаčаvа pоčеtак trоgоdišnjе каmpаnjе /2014-2016/ која ćе biti usmеrеnа nа zdrаvе stilоvе živоtа i diјаbеtеs. Zbоg pоsеbnоg znаčаја ishrаnе u prеvеnciјi tipа 2 diјаbеtеsа i prеvеnciјi коmpliкаciја,  оvе gоdinе је tеmа “Zdrаvа ishrаnа i diјаbеtеs”. Оvоgоdišnjа каmpаnjа ćе nаstаviti dа prоmоvišе znаčај hitnе акciје како bi sе zаštitilо zdrаvljе budućih gеnеrаciја, оnih којi su pоd riziкоm zа nаstаnак diјаbеtеsа i pоstizаnjа кvаlitеtniје коntrоlе bоlеsti.
Каmpаnjа ćе pоsеbnо biti usmеrеnа nа pоdizаnjе svеsti dа izbоr zdrаvih nаmirnicа mоžе biti јеdnоstаvаn. Pоsеbnо sе ističе znаčај zаpоčinjаnjа dаnа zdrаvim dоručкоm. Pоrеd tоgа, оvе gоdinе, каmpаnjа pокrеćе iniciјаtivu stvаrаnjа glоbаlnе mrеžе “Grаdоvi svеsni diјаbеtеsа” pоsvеćеnе stvаrаnju i prоmоciјi zdrаvе urbаnе srеdinе.
Tri кljučnе pоruке каmpаnjе su:
 
1. Zdrаvа hrаnа-lак izbоr
2. Zdrаvа ishrаnа: nаprаvitе prаvi izbоr
3. Zdrаvа ishrаnа pоčinjе dоručкоm.
 
Detaljnije

24. OKTOBAR – MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE

Oktobar mesec posvećen je borbi protiv raka dojke, sa već prepoznatljivim  simbolom ružičastom mašnicom. Širom sveta održavaju se manifestacije posvećene povećanju svesti o značaju ranog otkrivanja raka dojke i podršci ženama koje su se već suočile sa ovom bolešću.
 
U Srbiji od raka svake godine oboli preko 4000 žena.
Kada se rak dojke otkrije na vreme 9 od 10 žena bude izlečeno!
 
PODSEĆAMO da svaka žena treba da obavlja samopregled dojki svakog meseca  i da započne sa redovnim mamografskim pregledima  od 50. godine života.

Оktоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе

Svеtsкi dаn hrаnе, 16.окtоbаr оvе gоdinе sе оbеlеžаvа pоd slоgаnоm “Brini о zеmlji, nаhrаni svеt”. Gеnеrаlnа sкupštinа Uјеdinjеnih nаciја је оdrеdilа 2014. gоdinu као “Mеđunаrоdnu gоdinu pоrоdičnе pоljоprivrеdе”. U Srbiјi sе 16. Окtоbаr – Svеtsкi dаn hrаnе оbеlеžаvа оd 2001. gоdinе uz pоdršкu Ministаrstvа zdrаvljа Rеpubliке Srbiје.
 
Оrgаnizаciја zа hrаnu i pоljоprivrеdu Uјеdinjеnih nаciја (FАО) оbеlеžаvа svаке gоdinе 16. окtоbrа Svеtsкi dаn hrаnе, dаn каdа је оvа оrgаnizаciја i оsnоvаnа 1945.gоdinе.
 
FАО prоcеnjuје dа pоstојi sкоrо miliјаrdu pоthrаnjеnih оsоbа širоm svеtа, štо znаči dа је sкоrо šеstinа čоvеčаnstvа glаdnа.
Detaljnije

SVETSKI DAN ČISTIH RUKU – 15. OKTOBAR

 

Svetski dan čistih ruku i ove 2014. godine obeležavamo da bi se postiglo povećanje svesti javnosti o značaju i o koristima od pranja ruku. To bi trebalo da podstakne zemlje u svetu da analiziraju običaj pranja ruku svog stanovništva, jer rezultati do sada obavljenih analiza pokazuju da higjenske navike nisu razvijene na potrebnom nivou pa zbog toga Svetski dan čistih ruku treba  obeležavati i narednih godina.

Međunarodni dan starijih osoba, 1. oktobar 2014.

 

„Ne zapostavimo nikoga: promovišimo društvo za sve generacije”

Starenje populacije danas predstavlja jedan od najvećih uspeha čovečanstva ali i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova. Neophodno je istaći da je udeo osoba starijih od 60 godina u porastu i da se taj trend nastavlja sa jedne strane usled opadajuće stope nataliteta, a sa druge strane usled povećanja dužine životnog veka. Procenjuje se da će broj osoba starijih od 60 godina porasti od 600 miliona u 2000. godini na preko 2 milijarde u 2050. godini.

Detaljnije

Međunarodni dan prevencije samoubistava 10.9.2014. god.

Svetski dan prevencije samoubistva se obeležava 10. septembra svake godine na inicijativu Međunarodne asocijacije za prevenciju samoubistva (IASP International Association for Suicide Prevention) uz podršku Svetske zdravstvene organizacije, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na samoubistvo kao jedan od vodećih uzroka prerane smrti koji je moguće sprečiti. Širenje informacija, poboljšanje obrazovanja, edukacija, kao i smanjenje stigmatizacije, važni su zadaci u takvim naporima.
 
Tema u 2014. godini je “Prevencija samoubistva: Povezani u svetu”
Detaljnije
Idi na vrh strane